Hoiva- ja kuntoutuskoti Puistolassa tarjotaan lyhytaikaista kuntoutusta sekä pitkäaikaista asumispalvelua vakavasta toimintakyvyn alenemasta ja/tai alkoholidementiasta kärsiville seinäjokisille.

Hoiva- ja kuntoutuskoti Puistolan toiminnasta vastaa

Päihdepalveluiden johtaja

Irma Vuolteenaho 044 4255 792
Puistola yläkerta 050 3254 812
Puistola alakerta 050 5313 292
(Björkenheimin Puistotie 6  60220 Seinäjoki)

Hoitoonohjaukseen liittyvät yhteydenotot
Hoitokoordinaattori Maija Kuusisto 044 754 1704