Seinäjoen kaupunki etsii, rekrytoi ja kouluttaa sijais- ja tukiperheitä oman alueen sijaishuollon tarpeisiin. Uusia sijaisperheitä etsitään kaikenikäisille lapsille.

Sijaisperhettä tarvitaan silloin, kun lapsi ei voi enää asua omassa perheessään. Sijoituksen taustalla ovat usein vanhempien päihde-, mielenterveys-, väkivalta-, kasvatus- ja muut ongelmat.

Lasten aikaisemmat kokemukset näkyvät sijoituksen aikana yksilöllisinä oireiluina. Turvallinen ja huolta pitävä sijaisperhe ja tasapainoinen kasvuympäristö auttavat lasta selviytymään ja läpikäymään joskus vaikeitakin elämänkokemuksia.

Mitä sijaisvanhemmuuteen tarvitaan?

Sijaisvanhemmaksi soveltuu perhe, jolla on

  • oma elämä ja ihmissuhteet kunnossa
  • tilaa ja aikaa sijoitetulle lapselle
  • valmiutta vastata lasten erilaisiin tarpeisiin
  • kykyä hyväksyä erilaisuutta
  • valmiutta kehittyä kasvattajana
  • kykyä tehdä yhteistyötä lapselle läheisten ihmisten kanssa sekä sosiaalityöntekijöiden ja lasta hoitavien eri tahojen kanssa

Sijaisvanhemmilta odotetaan myös halua osallistua täydennyskoulutuksiin valmiuksiensa kehittämisessä.

Koulutus ja korvaus

Sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneet perheet koulutetaan tehtävään Pride-valmennuksella. Sijoituksia ei tehdä ennen valmennusta eikä valmennusprosessin aikana.

Sijaisperheitä rekrytoidaan läpi vuoden. Toiminnasta kiinnostuneet perheet saavat tietoa alkavista Pride-valmennusryhmistä perhehoidon/sijaishuollon sosiaalityöntekijältä.

Sijaisvanhemmille maksetaan perhehoidon toimeksiantosopimuksen nojalla hoitopalkkiota ja kulukorvausta. Seinäjoen kaupunki järjestää sijaisvanhemmille työnohjausta ja täydennyskoulutusta.