Sijaishuollon laitospalveluja Seinäjoella tarjoaa kaupungin omat lastensuojelulaitokset Pajurinne ja Törnävän puisto. Lastensuojelulaitosten tehtävänä on tuottaa ympärivuorokautista lastensuojelupalvelua, joka on suunnattu pääsääntöisesti 9–17-vuotiaille seinäjokelaisille nuorille. Nuoret voivat tulla laitokseen joko avohuollon- tai kiireellisen sijoituksen kautta.

Pajurinteessä on 7 asiakaspaikkaa ja Törnävän puistossa on kolme osastoa, joissa on yhteensä 21 asiakaspaikkaa. Törnävän puistossa on myös kaksi asumisharjoitteluasuntoa, joiden tarkoitus on tukea nuoria itsenäistymisessä.

Vahvistamme toiminnassamme lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja iänmukaista itsenäistymistä. Arjessa toimimme säännöllistä elämänrytmiä ja turvallisia rajoja toteuttaen. Arjen rytmittyessä myös nuoren muun elämän hallinta helpottuu.

Toimintamme lähtökohtana on yhteistyö lapsen vanhempien ja läheisten kanssa, tavoitteena koko perheen yhteinen ja myönteinen muutos.

Perheohjaajat tekevät perhetyötä yhdessä ohjaajien kanssa. Perhetyön tavoitteena on tukea perheiden omaa elämänhallintaa ja olemassa olevien voimavarojen käyttöönottoa sekä arjessa selviytymistä. Perhetyö tapaa nuoren vanhempia, nuorta ja perheen muuta läheisverkostoa. Perhetyö voi olla muun muassa vanhemmuuden tukemista, nuoren kasvatuksen tai hoidon ohjaamista. Tapaamisia järjestetään perheen kotona, laitoksen toimitiloissa ja erilaisissa aktiviteeteissä lähialueilla.