Lastensuojeluyksikössä hoidetaan lastensuojeluun liittyviä asioita lastensuojelulakiin perustuen.

  • Avohuolto – tuemme perheitä yhteistyössä erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa esim. kotiinpäin tehtävällä perheohjauksella, taloudellisesti lasten harrastuskuluissa tai vahvemmin kotiinpäin tehtävällä/yksikössä toteutuvalla perhekuntoutuksella.
  • Avohuollon sijoitus – voidaan tehdä yhteistyössä osapuolten kanssa kuntouttavana tai arvioivana perhehoitoon tai laitokseen.
  • Kiireellinen sijoitus – voidaan päätyä ratkaisuun silloin, jos lapsi on välittömässä vaarassa eikä häntä voida jättää kotiin turvallisin mielin.
  • Huostaanotto – voidaan päätyä ratkaisuun yhdessä kaikkien osapuolien kanssa tai vastentahtoisesti. Huostaanoton valmistelu on pitkä prosessi yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Lastensuojeluilmoituksen voit tehdä puhelimitse soittamalla numeroon
06 416 2111/vaihde tai lähettämällä ilmoitus osoitteeseen

Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskus
Lastensuojelu
PL 229, Alvar Aallon katu 9 C
60101 Seinäjoki

Puhelinajat ti klo 13–14 ja pe klo 9–10