Lastensuojeluyksikössä hoidetaan lastensuojeluun liittyviä asioita lastensuojelulakiin perustuen.

  • Avohuolto – tuemme perheitä yhteistyössä erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa esim. kotiinpäin tehtävällä perheohjauksella, taloudellisesti lasten harrastuskuluissa tai vahvemmin kotiinpäin tehtävällä/yksikössä toteutuvalla perhekuntoutuksella.
  • Avohuollon sijoitus – voidaan tehdä yhteistyössä osapuolten kanssa kuntouttavana tai arvioivana perhehoitoon tai laitokseen.
  • Kiireellinen sijoitus – voidaan päätyä ratkaisuun silloin, jos lapsi on välittömässä vaarassa eikä häntä voida jättää kotiin turvallisin mielin.
  • Huostaanotto – voidaan päätyä ratkaisuun yhdessä kaikkien osapuolien kanssa tai vastentahtoisesti. Huostaanoton valmistelu on pitkä prosessi yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Yksityishenkilöt voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen

– jättämällä kirjallisen ilmoituksen sosiaalivirastolle (käyntiosoite Alvar Aallon katu 9 C) suljetussa kirjekuoressa tai
– puhelimitse palveluohjaukseen, 040 774 8293

Palveluohjauksen puhelinajat:
– asiakkaille ja kuntalaisille ti klo 9-11 ja to klo 12–14
– viranomaisille ja yhteistyötahoille ke klo 12–14

Akuutissa huolitilanteessa yhteys sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai hätätilanteessa hätänumeroon 112.