Perhetyön tavoite on lapsen hyvinvoinnin edistäminen vanhemmuutta vahvistamalla ja se on tarkoitettu perheille. Työskentelyn tarkoituksena on perheen voimavarojen ja toimintakyvyn arvioiminen ja vahvistaminen sekä arjen hallinnan taitojen lisääntyminen. Perhetyö on myös yhteistyötä perheelle tärkeiden läheisten ja ammattilaisten kanssa. Perheen kanssa pohditaan muita tarvittavia palvelumuotoja.

Perhetyön suunnitelma tehdään yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa. Perhetyön käynnit ja suunnitelma kirjataan tietojärjestelmään ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä neuvotteluissa.

Tupasvilla tarjoaa lapsi- ja perhekohtaista sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä. Perhetyön tapaamiset toteutuvat esimerkiksi perheen kotona tai Tupasvillan toimitiloissa. Tapaamisissa käydään läpi teema-arviointia ja käytetään erilaisia menetelmiä keskustelun tukena. Tupasvilla järjestää kaikille asiakasperheille yhteisiä tapahtumia, joihin osallistuminen on perheille maksutonta.

Neuvolan perhetyö on osa äitiys- ja lastenneuvolapalvelua. Se on tarkoitettu lasta odottaville ja pienten lasten perheille. Perhetyö on keskusteluapua, tukea ja arjen asioiden yhdessä tekemistä. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja koko perheen hyvinvointia. Neuvolan perhetyö pyrkii löytämään omat voimavarat ja keinot selviytyä erilaisista arkipäivän haasteista.

Jos tunnet tarvitsevasi neuvolan perhetyötä, ota yhteyttä omaan terveydenhoitajaasi.

Perhetyössä tehdään yhteistyötä Seinäjoen kaupungissa eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Perhetyön lisäksi Tupasvilla toteuttaa

  • Ammatillista tukihenkilötoimintaa
  • Leiritoimintaa
  • Ryhmätoimintaa ja perhetapahtumia
  • Tuettuja sekä valvottuja tapaamisia
  • Lapsiperheiden kotipalvelua