Tukiperheet ovat Seinäjoen kaupungin kouluttamia, tavallisia perheitä. Tukiperheitä haetaan lapsille, joiden vanhempien voimavarat eivät täysin riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin. Tarkoituksena on tuoda lapsen elämään lisää turvallisia aikuisia. Tukiperhe ottaa lapsen luokseen viikonlopuksi noin kerran kuukaudessa.

Tukiperheet tekevät tukiperhesopimuksen Seinäjoen kaupungin ja tuettavan lapsen perheen kanssa. Tukiperheitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tukiperheeksi sopii tasapainoinen perhe, yksin asuva aikuinen tai pariskunta, jolla on

  • vakaa elämäntilanne ja toimivat ihmissuhteet
  • aikaa ja tilaa lapselle
  • kiinnostusta ja voimavaroja huolehtia tuettavasta lapsesta noin kerran kuukaudessa
  • valmiutta vastata lasten tarpeisiin ja hyväksyä erilaisuutta, taitoa ja halua tehdä yhteistyötä viranomaisten ja lapsen omien vanhempien kanssa

Tukiperheen tärkein tehtävä on antaa lapselle aikaa ja yhdessäoloa, syliä ja huolenpitoa. Tukiperheeksi ryhtyvien tulee sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi. Näin lapsi oppii luottamaan tukiperheeseen ja saa tärkeitä, pysyviä ihmissuhteita. Tukiperheiden toivotaan asuvan korkeintaan tunnin matkan päässä Seinäjoelta.

Oletko kiinnostunut kouluttautumaan tukiperheeksi?
Koulutuksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä Seinäjoen kansalaisopiston kanssa. Tukiperheiltä ei vaadita erityistä sosiaali- tai terveysalan ammatillista osaamista. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, ole yhteydessä sosiaaliohjaaja Henna Fräntiin.

Kenelle tukiperhe on tarkoitettu?
Tukiperhe on lapsiperheiden sosiaalityön tukimuoto 3-12 -vuotiaille lapsille, joille on tehty palvelutarpeen arviointi joko sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen johdosta. Lapsella tai perheellä on palvelutarpeen arvioinnin perusteella todettu tuen tarve ja lapsi on Seinäjoen lapsiperheiden sosiaalityön asiakas; hänelle on nimetty omatyöntekijä lapsiperheiden sosiaalityöstä. Lapsella ei ole arjessa sellaisia haasteita, etteikö tavallinen perhe niiden kanssa pärjäisi.

Lapselle tehdään päätös tukiperhetoiminnasta, sekä asiakassuunnitelma, missä on kirjattuna tavoitteet tukiperhetoiminnalle. Tukiperhepäätös tehdään vuodeksi kerrallaan.

Tukiperhekoulutukset

Seinäjoen kansalaisopistolla järjestetään yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa tukiperhekoulutusta uusien toimijoiden mukaan saamiseksi. Osallistuessasi saat tietoa toiminnasta, lainsäädännöstä, lapsen kasvusta ja kehityksestä, erityislapsen kohtaamisesta ja kiintymyssuhdehäiriöistä sekä yhteistyöstä lapsen oman perheen kanssa.

Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu kansalaisopiston kautta.

Koulutuspäivät syksy 2022
ke 14.9.
ke 21.9.
ke 28.9.
ke 5.10.
la 15.10

Koulutuspäivät kevät 2023
ke 8.3.
ke 15.3.
ke 22.3.
ke 29.3.
la 15.4.

Keskiviikkoisin klo 17-19
Lauantaisin klo 9-15