Lapsiperhesosiaalityön tukihenkilöt toimivat aikuisina kavereina 7-17- vuotiaille lapsille ja nuorille. Tukihenkilöt ovat tavallisia luotettavia ja turvallisia aikuisia, jotka haluavat olla lapsen tai nuoren tukena.

Tukihenkilöksi ryhtyminen ei vaadi sosiaali- tai terveysalan koulutusta. Riittää, että tukihenkilöllä on halua olla lasta tai nuorta varten. Tukihenkilö voi hyödyntää omia vahvuuksiaan ja toimia sen ikäisen lapsen tukihenkilönä, joka tuntuu sopivalta.

Tukihenkilöä tarvitsevalla lapsella voi olla jonkin verran haasteita elämässään. Hän voi esimerkiksi kokea yksinäisyyttä tai haasteita kaverisuhteiden rakentamisessa, tarvita mielekästä tekemistä arkeen tai apua läksyjen kanssa.

Tukihenkilön tarkoituksena on tukea omalta osaltaan lapsen kasvua ja kehitystä ja olla mukana palan matkaa hänen elämänsä polulla kuuntelijana, läsnäolijana ja kannustajana. Tukihenkilön ei ole tarkoitus korvata ammattityöntekijää, vaan suhde perustuu vapaaehtoisuuteen ja matalan kynnyksen tukeen.

Tukisuhteen sisältö

Tapaamiskerroilla vietetään yhdessä aikaa pääasiassa lapsen kodin ulkopuolella sen mukaan, mitä tukisuhdepari kokee mieleisekseen.

Suhde perustuu siihen, että myös lapsi on halukas tukihenkilön vastaanottamaan. Yhdessäolo voi olla esimerkiksi retkeilyä, elokuvissa käyntiä, uimista, kahvittelua, uuden harrastuksen etsimistä, leikkiä tai pelailua, avustamista läksyissä tai ihan vain kiireetöntä yhdessäoloa.

Tapaamisia lapsen kanssa on noin 1-4 kertaa kuukaudessa, 1-3 tuntia kerrallaan. Tapaamisten tiheys sovitaan tukihenkilön mahdollisuuksien ja lapsen tarpeet yhteen sovittaen. Tukisuhde pyritään sopimaan vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan ja tarvittaessa suhdetta voidaan jatkaa.

Tukihenkilölle maksetaan jokaiselta tapaamiselta palkkio, kulukorvaus sekä kilometrikorvaus. Lapselle ja perheelle tukihenkilö on täysin ilmainen.

Tukihenkilöksi hakeutuminen

  • Tukihenkilö tekee sopimuksen Seinäjoen kaupungin ja tuettavan lapsen perheen kanssa.
  • Tukihenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
  • Rikosrekisteriote tarkastetaan tukihenkilön suostumuksella (148/2014, 5§)

Tukihenkilökoulutuksia järjestetään non-stop-periaatteella. Koulutus kestää muutaman tunnin, jonka lisäksi tukihenkilö haastatellaan ja pohditaan, minkälaiseen tukisuhteeseen tukihenkilö olisi halukas sitoutumaan. Koulutukseen osallistuminen ei vielä sido tai oikeuta tukihenkilöksi ryhtymiseen.

Tukihenkilöt saavat myös koulutuksen jälkeen tukea vastaavalta sosiaaliohjaajalta.