Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu kaikille alle 18-vuotiaiden lasten perheille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea ja apua perheen arjen haasteisiin. Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista lapsiperheille suunnattua varhaista tukemista.

Palvelun myöntämisen perusteet

Kotipalvelua voi hakea lapsiperhe, joka kokee tarvitsevansa ulkopuolista apua arkeen ja jonka oma tukiverkko ole riittävä.

Perheen toimintakykyä voi haastaa esimerkiksi

 • vanhemman uupumus
 • raskaus, synnytys sekä lastenhoitoon liittyvät erityiset vaikeudet
 • vanhemman tai lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus

Erityisen tuen tarvetta voi aiheuttaa myös esimerkiksi

 • vaikea elämäntilanne (esim. vanhempien ero)
 • monikkoperhe
 • äkilliset elämän muutokset (vakava sairaus, onnettomuudet, perheenjäsenen kuolema)

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraaviin tarpeisiin

 • äkillinen lapsen sairastuminen
 • vanhemman työssä käyminen tai opiskelu
 • korvaamaan muita perus- tai erityispalveluja (esim. varhaiskasvatus)
 • kuljettamiseen (varhaiskasvatus, koulu, harrastukset)
 • suur- tai erikoissiivoukseen

Palvelun sisältö ja toteutus

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoite on tukea ja auttaa vanhempia perheen arjen sujumisessa.

Kotipalvelu voi sisältää

 • jokapäiväisissä kodinhoidollisissa töissä ja muissa lapsiperhearjen askareissa auttamista
 • lastenhoitoa esimerkiksi asiointikäyntien tai vanhemman lepohetken mahdollistamiseksi
 • myös keskustelu, neuvonta ja palveluohjaus ovat osa kotipalvelua

Lapsiperheiden kotipalvelua tarjoavat Tupasvillan kokeneet perhetyöntekijät

 • vastaava perheohjaaja arvioi palvelun tarpeen perheen kanssa ja tekee päätöksen palvelun myöntämisestä
 • palvelua myönnetään tilapäisenä korkeintaan neljänä päivänä kuukaudessa ja korkeintaan kolmen kuukauden ajaksi
 • palvelua toteutetaan arkipäivisin
 • palvelusta perittävät maksut määrittää vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunta

Hinnasto/käynti

alle kahden tunnin käynti 15 €
yli kahden tunnin käynti 20 €