Lapsiperheillä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muutoin mahdollista.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman, tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Toimintakyky on alentunut esimerkiksi

  • vanhemman uupumus
  • raskaus, synnytys sekä lastenhoitoon liittyvät erityiset vaikeudet
  • vanhemman tai lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus

Erityisen tuen tarve esimerkiksi

  • vaikea elämäntilanne (esim. vanhempien ero)
  • monikkoperheet
  • äkilliset elämän muutokset (vakava sairaus, onnettomuudet, perheenjäsenen kuolema)

Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä voi ohjata kasvatuksellisissa asioissa tai tukea vanhemmuutta, arkirutiinien hallintaa ja perheen toimintakykyä. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä ja elämänhallintaa sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja se on maksullista. Palvelusta perittävät maksut määrittää vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunta. Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 1301/2014, 19 §, mukaista toimintaa.

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kertamaksu seuraavasti

Hinnasto/käynti
0–2 tuntia 15 e
2– tuntia 20 e

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää esimerkiksi

  • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
  • pelkkään siivoukseen
  • pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
  • opiskelun, harrastusten tai etätyön vuoksi