Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ottaa vastaan lastensuojeluilmoitukset, ennakolliset lastensuojeluilmoitukset sekä ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä. Ilmoituksen perusteella aloitetaan tarvittaessa palvelutarpeen arviointi, jossa selvitetään lapsen ja perheen kokonaistilanne sekä palvelujen tarve. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan yhteistyössä lapsen, huoltajan ja lapselle muiden läheisten ihmisten kanssa. Mukana ovat myös lapsen ja perheen muut yhteistyöverkostot. Arviointi tehdään siinä laajuudessa kuin tilanne vaatii. Arvioinnin myötä pyritään varmistamaan, että perheellä on tarvittavat ja riittävät palvelut käytössään.

Arvioinnin päätyttyä asiakkuus voi jatkua tarpeen mukaan joko sosiaalipalveluissa tai lastensuojelussa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden asiakkaalle voidaan tarjota esimerkiksi ammatillista tukihenkilötyötä, perhetyötä, lapsiperheiden kotipalvelua sekä sosiaalityöntekijöiden neuvontaa ja ohjausta. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden asiakkaat saavat samoja palveluita kuin lastensuojelun avohuollon asiakkaat, kuitenkin ilman lastensuojelun asiakkuutta.