Lastensuojeluilmoitus ja yhteydenotto sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, sekä palvelutarpeen arviointi

Lapsiperhesosiaalityössä otetaan vastaan lastensuojeluilmoitukset, ennakolliset lastensuojeluilmoitukset sekä ilmoitukset sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä.

Lapsiperhesosiaalityön palvelutarpeen arviointi ja tuki on tarkoitettu lapsille ja perheille, joilla on vaikeasti kuormittava elämäntilanne ja tuen tarve. Palvelujen tarvetta arvioidaan, jotta lapsi tai perhe saisi sopivan avun.

Kuormitusta lapsiperheelle voivat aiheuttaa esimerkiksi:

  • lapsen kasvatukseen liittyvät pulmat
  • lapsen oireilu
  • perheen vuorovaikutuksen ongelmat
  • päihteiden käyttö perheessä
  • vanhemman mielenterveysongelmat

Tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhdessä perheen kanssa. Mukana työssä voi olla useita eri ammattilaisia, yleensä vähintäänkin ilmoittajataho, sekä muut perheen yhteistyöverkostot. Palvelutarpeen arvioinnin myötä pyritään varmistamaan, että perheellä on tarvittavat ja riittävät palvelut käytössään. Mikäli lapsi ei tarvitse kattavaa palvelutarpeen arviointia ja / tai lapsiperhepalveluiden asiakkuutta, perhe voi saada neuvontaa ja asiakasohjaus tehdään muihin peruspalveluihin. Palvelutarpeen arviointi voi kestää enintään 3 kuukautta.

Lapsiperhesosiaalityön asiakkuus

Arvioinnin päätyttyä lapsen asiakkuus voi jatkua tarpeen mukaan joko lapsiperhesosiaalityössä tai lastensuojelun avohuollossa.

Lapsiperhesosiaalityö on sosiaalihuoltolain erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa tehtävää suunnitelmallista muutostyötä yhteistyössä tukea haluavien perheiden kanssa. Työtä tehdään moniammatillisissa verkostoissa. Tavoitteena on rakentaa lapsen ja perheiden tarpeisiin vastaava tukimuotojen kokonaisuus. Sosiaalityöntekijä vastaa asiakassuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä ja tarvittavien palvelujen ja tukitoimien suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta.

Lapsiperhesosiaalityön asiakkaalle voidaan tarjota esimerkiksi perhetyötä, lapsiperheiden kotipalvelua, tukiperhettä sekä sosiaalityöntekijän neuvontaa ja ohjausta, lisäksi käytettävissä ovat kaikki muutkin kunnan palvelut. Työskentely perustuu yhdessä asiakkaan kanssa tehtävään asiakassuunnitelmaan; tavoitteena on asiakkaan itsenäinen pärjääminen ilman tukitoimia.

Mikäli lapsiperhesosiaalityön tukitoimet eivät ole riittäviä tai mahdollisia järjestää, asiakkuus voi siirtyä lastensuojelun avohuoltoon.