Omatoimisuuden ja sosiaalisten verkostojen ylläpitämisellä on merkittävä terveyttä ja hyvinvointia lisäävä vaikutus. Ikäihmisellä on mahdollisuus osallistua kolmannen sektorin toimintaan ja käyttää sekä kaupungin, että muiden toimijoiden palveluja. Ikäihmisiä koskeviin asioihin on mahdollista vaikuttaa mm. vanhusneuvoston kautta.

Virkistysmahdollisuuksia

Seinäjoella toimii useita erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, joissa kokoonnutaan viikoittain erilaisiin harrastus-, virkistys- ja opintopiireihin. Järjestöt, yhdistykset ja monet muut tahot, esim. seurakunnat tekevät myös arvokasta ystävä- ja lähimmäistyötä. Yhdistykset ilmoittavat toiminnastaan paikallis- ja ilmaisjakelulehdissä.

Huomio ravitsemukseen

Hyvä ravitsemustila parantaa vireyttä ja elämänlaatua sekä nopeuttaa sairauksista toipumista. Ravinnolla on huomattava vaikutus ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn. Tärkeää on ehkäistä ikääntyneen tahaton painonlasku, joka voi johtaa aliravitsemukseen. Lisäksi tulee huolehtia erityisesti riittävästä energian, proteiinin, D-vitamiinin ja nesteen saannista. Hyvä vointi mahdollistaa kotona pärjäämisen ja asumisen mahdollisimman pitkään.

Kulttuurista elämyksiä

Seinäjoki on vireä kulttuurikaupunki. Seinäjoen monipuolisesta kulttuurikaupungista löytää ikimuistoisia elämyksiä, mielenkiintoista tekemistä ja laajasti harrastusmahdollisuuksia oman kiinnostuksen mukaan. Kaupungin kulttuuripalveluja tarjotaan kantakaupungin lisäksi Ylistaron, Nurmon ja Peräseinäjoen alueella.

Kirjastosta sisältöä elämään

Kirjaston kokoelma on monipuolinen. Kirjojen lisäksi voit lainata kirjastosta mm. elokuvia, äänikirjoja, lehtiä, musiikkia, kielikursseja ja erityisryhmien aineistoja. Kirjaston henkilökunta auttaa mielellään kirjastonkäyttöön liittyvissä asioissa ja tiedonhaussa. Henkilökunnalta voit kysyä myös lukuvinkkejä.

Kirjasto on monipuolinen tapahtumakeskus. Voit tulla osallistumaan esim. elokuvaesityksiin, näyttelyihin tai lukupiireihin. Tarkemmat tiedot löytyvät tapahtumakalenterista.

Kirjasto palvelee sinua myös kotiin ja palvelutaloihin. Jos kirjastossa käynti ei enää onnistu, ota yhteys kotikirjastopalveluumme.

Lähde liikkumaan

Seinäjoki on monipuolinen liikuntakaupunki. Asukkaiden hyvinvointia tuetaan luomalla edellytyksiä liikunnan harrastamiseen ja tarjoamalla terveys- ja kuntoliikuntaa sekä soveltavaa liikuntaa. Seinäjoen kaupungin liikuntatoimi järjestää ohjattuja liikuntaryhmiä ikäihmisille Seinäjoen alueella.

Jouppilanvuoren alueella sijaitsee esteetön kuntoreitti. Esteetön kuntoreitti sijaitsee vain 2 kilometrin etäisyydellä Seinäjoen kaupungin keskustasta. Esteetön kuntoreitti tarjoaa hyvää oloa ja turvallista esteetöntä liikkumista luonnossa sekä harrastusten parissa jokaiselle kansalaiselle.

Elinikäistä oppimista

Seinäjoen kansalaisopisto järjestää koulutus- ja kurssitoimintaa Seinäjoen kaupungin alueella.Kansalaisopistossa voit valita kursseja oman kiinnostuksen mukaan – tarjolla on mm. musiikkia, kuvataiteita, kirjallisuutta, käden taitoja, kielikursseja, tietotekniikkaa sekä liikuntaa ja tanssia.

Kansalaisopistossa opiskellaan vauvasta vaariin sekä yksilöopetuksessa, että ryhmissä. Ryhmän muodostamassa tasa-arvoisessa yhteisössä yhdessä toimiminen on kansalaisopistossa luontevaa ja asiaan kuuluvaa. Samalla jokaisella yksilöllä on oma vapaus valita mitä tekee, millä tavalla ja mitkä tavoitteet itselleen asettaa.

Kansalaisopiston kurssille on matala kynnys lähteä kokeilemaan jonkin uuden tekemistä tai vanhan mieleen palauttamista. Ota askel, ylitä matala kynnys ja lähde kurssille – tai vaikkapa kahdelle!