Tukea kotiin

Tukipalvelut kuuluvat harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin, ja niiden tulee tukea asiakkaan kotona asumista ja päivittäistä selviytymistä. Tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi.

Tukipalveluita voidaan järjestää erillisinä tai osana kotihoidon palvelukokonaisuutta, ja niiden tarve arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon myös läheisten mahdollisuus osallistua avun antamiseen. Arvioinnin perusteella tukipalveluita voidaan lisätä, vähentää tai lopettaa. Palvelut voivat olla myös määräaikaisia. Tukipalveluiden piiriin hakeudutaan ikäkeskuksen kautta ja ne ovat maksullisia.

Ateriapalvelu

Mikäli et pysty valmistamaan ateriaasi itse, eikä kodin ulkopuolella tapahtuva ruokailu ole mahdollista, niin kaupungin tukipalveluna on mahdollista anoa ateriapalvelua. Asiakkaan kotiin kuljetetaan kotona lämmitettävä ateria tai otetaan käyttöön Menumat-kotiateriapalvelu.

Kauppapalvelu

Kauppapalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät itse tai läheisen turvin pysty hoitamaan kauppa-asioitaan. Kauppakassi kuljetetaan suoraan asiakkaalle kotiin.

Peseytymispalvelu

Peseytymispalvelu järjestetään henkilöille, joilla ei ole kotona asianmukaista peseytymismahdollisuutta ja jotka tarvitsevat apua peseytymisessä. Peseytymispalvelu toteutetaan kodin ulkopuolella. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään kuljetus.

Turvapalvelut

Turvapalveluja suositellaan henkilöille, joiden toiminta- ja liikkumiskyky on alentunut ja erilaisten vaaratilanteiden riski on suurentunut. Turvapalvelujen avulla voi saada apua kotiin ympäri vuorokauden esimerkiksi kaaduttuaan tai sairauskohtauksen vuoksi.

Turvapalveluihin kuuluu turvapuhelin, jonka turvapainikkeen kautta avun hälyttäminen tapahtuu. Turvapuhelimeen on kytkettävissä lisälaitteita, kuten esim. ovihälytin, älykäs ovivalvonta, palo- ja häkähälytin ja hellavahti.

Turvapalveluihin kuuluu paikantava turvakello (GPS-paikannin) liikkumisen turvaksi kotona ja kodin ulkopuolella. Turvakellolla pystyy turvapuhelimen tavoin hälyttämään apua ja saamaan puheyhteyden auttajatahoon tai läheisiin. Turvakello toimii ilman turvapuhelinta.

Turvapuhelinta varten täytyy täyttää turvapuhelinhakemus. Hakemuksen löydät tämän sivun linkkilistauksesta. Hakemus palautetaan osoitteeseen

Ikäkeskus – ikäihmisten asiakasohjausyksikkö
Valtionkatu 1
60100 Seinäjoki