Tukea kotiin

Tukipalvelut kuuluvat harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin, ja niiden tulee tukea asiakkaan kotona asumista ja päivittäistä selviytymistä. Tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi.

Tukipalveluita voidaan järjestää erillisinä tai osana kotihoidon palvelukokonaisuutta, ja niiden tarve arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon myös läheisten mahdollisuus osallistua avun antamiseen. Arvioinnin perusteella tukipalveluita voidaan lisätä, vähentää tai lopettaa. Palvelut voivat olla myös määräaikaisia. Tukipalveluiden piiriin hakeudutaan ikäkeskuksen kautta ja ne ovat maksullisia.

Ateriapalvelu

Mikäli et pysty valmistamaan ateriaasi itse, eikä kodin ulkopuolella tapahtuva ruokailu ole mahdollista, on sinun mahdollista hakea ateriapalvelua. Ateriapalvelun ateriat ovat kotona lämmitettäviä aterioita ja ne kuljetetaan kotiin. Vaihtoehtona kotiin kuljetettavalle aterialle on ottaa käyttöön Menumat-kotiateriapalvelu.

Kauppapalvelu

Kauppapalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät itse tai läheisen turvin pysty hoitamaan kauppa-asioitaan. Kauppakassi kuljetetaan suoraan asiakkaalle kotiin.

Peseytymispalvelu

Peseytymispalvelu järjestetään henkilöille, joilla ei ole kotona asianmukaista peseytymismahdollisuutta ja jotka tarvitsevat apua peseytymisessä. Peseytymispalvelu toteutetaan kodin ulkopuolella. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään kuljetus.

Turvapalvelut

Turvapalveluja suositellaan henkilöille, joiden toiminta- ja liikkumiskyky on alentunut ja erilaisten vaaratilanteiden riski on suurentunut. Turvapalvelujen avulla voi saada apua kotiin ympäri vuorokauden esimerkiksi kaaduttuaan tai sairauskohtauksen vuoksi.

Turvapalveluihin kuuluu turvapuhelin, jonka turvapainikkeen kautta avun hälyttäminen tapahtuu. Turvapuhelimeen on kytkettävissä lisälaitteita, kuten esim. ovihälytin, älykäs ovivalvonta, palo- ja häkähälytin ja hellavahti.

Turvapalveluihin kuuluu tarvittaessa paikantava turvakello (GPS-paikannin) liikkumisen turvaksi kotona ja kodin ulkopuolella. Turvakellolla pystyy turvapuhelimen tavoin hälyttämään apua ja saamaan puheyhteyden auttajatahoon tai läheisiin. Turvakello toimii ilman turvapuhelinta.

Seinäjoen kaupunki myöntää turvapuhelinpalvelun asiakkailleen, jotka ovat kotihoidon, omaishoidontuen tai vammaispalvelujen kotiin annettavan palveluasumisen piirissä. Mikäli et kuulu edellä mainittujen palveluiden asiakkaisiin voi turvapuhelimen hankkia myös yksityisesti, suoraan palveluntuottajalta. Lisätietoja turvapuhelimesta ja sen hankinnasta voit kysyä Ikäkeskuksen neuvonta –ja ohjauspalvelusta.

Turvapuhelinpalvelun hankintaa varten on täytettävä turvapuhelinhakemus. Hakemuksen löydät tämän sivun ”Lisätietoa linkeistä” valikon alta.

Kotihoidon, omaishoidon tai vammaispalvelujen kotiin annettavan palveluasumisen piirissä olevat asiakkaat, voitte lähettää täytetyn hakemuksen Ikäkeskus- ikäihmisten asiakasohjausyksikköön.  

Ikäkeskus – ikäihmisten asiakasohjausyksikkö
Valtionkatu 1
60100 Seinäjoki

Turvapalvelun lopettaminen

Mikäli sinun on tarpeen lopettaa turvapuhelinpalvelusi, ota yhteyttä
kotihoidon etä- ja tukipalvelukeskukseen
ma–pe klo 8–14
050 575 6228