Hopeasiipi on 12-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö Seinäjoen Ylistarossa. Osastolla on koulutettu henkilökunta, joka huolehtii ympärivuorokautisesti asukkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta ja huolenpidosta kuntouttavaa työotetta käyttäen. Hopeasiivessä on viikoittain tarjolla viriketoimintaa esim. seurakunnan, eläkeliiton, kaupungin kulttuuritoimen, kaverikoirien ja monen muun tahon tarjoamana.