Simunanrannan palvelukeskus sijaitsee jokirannassa Törnävän kauniilla alueella Seinäjoella.

Tuomikodissa on 11 asumispaikkaa ikäihmisille turvallisessa ja kodikkaassa ympäristössä. Hoito- ja hoivapalvelut ovat ympärivuorokautisia. Ikäihmiselle turvataan yksilöllinen, hyvä ja turvallinen elämä vastaamalla ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeisiin. Viihtyisä asuinympäristö ja moniammatillinen hoito tukevat ikäihmisten omia voimavaroja, elämänlaatua ja terveyttä. Perheen osallisuus huomioidaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Ikäihmisten sosiaalista elämää tuetaan erilaisten harrastus- ja virketoimintojen avulla.

Saarikodissa on 10 lyhytaikaista asiakaspaikkaa. Asiakaspaikat on tarkoitettu muistisairaille asiakkaille, joiden hoito pääosin tapahtuu vielä omassa kodissa. Tavoitteena on tukea muistisairaan mahdollisuutta asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään, sekä tukea omaishoitajan jaksamista.

Simunan pienkodissa on 10 asumispaikkaa ikäihmisille. Hopeapajussa ja Kannukassa ikäihminen asuu turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä, joka tukee ikäihmisen päivittäistä toimintakykyä. Pienkodilla hoitohenkilökunta on paikalla päivä- ja ilta-aikaan.