Omaishoito

Omaishoidon tukea voi hakea henkilö, joka hoitaa kotona iäkästä, vammaista tai vakavasti sairasta läheistään. Tuki muodostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja/tai vapaasta/palveluista.

Omaishoidon tuki on veronalaista tuloa. Ikäihmisten omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, joka palautetaan ikäkeskus – ikäihmisten asiakasohjausyksikköön. Tämän jälkeen asiakasohjaaja ottaa yhteyttä ja sopii kotikäynnin. Palvelun myöntäminen perustuu palvelutarpeen selvittämiseen. Palvelutarpeen selvittämisessä ja myöntämisperusteiden tukena käytetään toimintakykymittaristoa, jonka asiakasohjaaja täyttää.

Omaishoitajien virkistysryhmät

Omaishoitajien virkistysryhmät kokoontuvat Seinäjoen eri alueilla. Ryhmä toimii sekä virkistyksenä, ohjauksena että vertaistukena omaishoitajille. Omaishoitajille tarkoitettuja ryhmiä järjestävää Ikäkeskus yhteistyössä Seinäjoen seurakunnan kanssa.

Omaishoitajien virkitysryhmät keväältä 2020 on peruttu koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Ikäkeskuksessa kokoontuu vertaistuellinen Lakeuden omaishoitajat ry:n vapaaehtoisten vetämä Omaiskaffila kuukausittain. Lisätiedot Lakeuden omaishoitajat ry, tai Eparin/Ilkan seuratoimintapalstalta.

OVET-valmennus

Sinulla Seinäjoella asuva omaishoitaja on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan Ovet- valmennukseen. Valmennus koostuu neljästä tapaamiskerrasta. Valmennus toteutuu, kun hakemuksia on riittävästi. Valmennukseen on jatkuva haku.

Omaishoidettavien päiväparkki

Omaishoitaja voi tarvittaessa tuoda omaisensa tilapäisesti hoitoon Lähdekodin päiväkeskukseen enintään viideksi tunniksi klo 10-15 väliseksi ajaksi. Tulosta on sovittava etukäteen soittamalla Lähdekodin päiväkeskukseen. Asiakkaan on sovelluttava ryhmämuotoiseen toimintaan.

Omaishoito