Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ikäkeskuksen palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyville ja heidän läheisilleen. Ikäkeskuksen toiminnan tavoitteena on edistää ikääntyvien hyvinvointia ja tukea itsenäistä kotona asumista koko Seinäjoen alueella.

Neuvonta- ja ohjauspalvelu

Ikäkeskuksen neuvonta- ja ohjauspalvelu on matalan kynnyksen palvelua, jossa sinut kohdataan yksilönä. Neuvonta- ja ohjauspalvelussa työskentelevältä asiakasohjaajalta saat tietoa tarjolla olevista julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin vaihtoehtoisista palveluista. Tarvittaessa asiakasohjaaja auttaa sinua palvelujen valinnassa.

Neuvontaa ja ohjausta voit saada asioimalla paikan päällä tai soittamalla neuvonta- ja ohjauspalvelunumeroon. Voit olla yhteydessä asiakasohjaajiin myös sähköpostilla. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta. Mikäli neuvonta- ja ohjauspalvelun asiakasohjaaja havaitsee sinulla olevan tarvetta laajemmalle palvelutarpeen selvittämiselle, sovitaan sinulle asiakasohjaajan kotikäynti.

Palvelutarpeen selvittäminen

Palvelutarpeen selvittämisen tarkoituksena on arvioida tuen ja palvelujen tarvettasi. Selvittämisellä arvioidaan tarpeesi esimerkiksi kotihoitoon, asumispalveluihin, asunnon muutostöihin, omaishoidontukeen tai toimeentuloturvaan. Samalla sinulle tarjotaan tietoa palveluista ja opastetaan niiden hakemiseen. Arviointia voit pyytää itse tai pyynnön voi tehdä myös joku läheisistäsi.

Palvelutarpeen selvittäminen tehdään yhdessä ikäkeskuksen asiakasohjaajan, sinun ja tarvittaessa läheisesi kanssa. Pääsääntöisesti selvittäminen tehdään omassa kotiympäristössäsi.

Ikäihmisten sosiaalityöntekijä

Ikäihmisten sosiaalityöntekijältä saat neuvoja ja ohjausta palveluihin, taloudellisiin asioihin, etuuksiin, asumiseen ja edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Ikäihmisiä pyritään tukemaan ongelmatilanteissa jo varhaisessa vaiheessa.

Muistikoordinaattori

Muistikoordinaattoriin voivat ottaa yhteyttä kaikki, joilla itsellään tai joiden läheisillä on jo diagnosoitu muistisairaus ja jotka kaipaavat tukea muistisairaan arjen haasteisiin. Muistikoordinaattorilta saat tietoa saatavilla olevista palveluista. Mikäli sinulla ei ole diagnosoitua muistisairautta otathan yhteyttä muistipoliklinikan muistihoitajaan. Muistipoliklinikan tietoihin pääset tästä.

Hyvinvointia tukevat ryhmät ja kotikäynnit

Seinäjoella järjestetään hyvinvointia tukevia ryhmiä asuinalueittain. Ikäkeskuksesta lähetetään kutsu ryhmään 75 vuotta täyttävälle kuntalaiselle, joka ei ole kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen piirissä. Ryhmässä kannustetaan omatoimisuuden säilyttämiseen ja käsitellään aihetta eri näkökulmista. Mikäli ryhmään osallistuminen on vaikeaa, voidaan sopia ottamalla yhteyttä Ikäkeskukseen on mahdollista sopia kotikäynnistä.