Päivätoiminta tukee ja edistää kotona asuvan ikäihmisen terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä. Tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja tarjota mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ryhmämuotoisella toiminnalla. Omaishoitajille päivätoiminta antaa mahdollisuuden omaan vapaa-aikaan ja lepoon.

Toimintaan sisältyy mm. ateria, liikuntaa ja erilaista virkistystoimintaa vaihtelevasti ryhmän mukaan. Osaan päivätoimintaryhmistä on järjestetty kuljetus.

Päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille, lievää tai keskivaikeaa muistisairautta sairastaville sekä omaishoidettaville, jotka pystyvät osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan. Ensisijaisesti päivätoiminta on tarkoitettu niille, jotka eivät enää kykene itsenäisesti osallistumaan kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan.

Miten päivätoimintaan hakeudutaan?

Päivätoimintaan hakeudutaan ottamalla yhteyttä päivätoiminnan vastaavaan ohjaajaan, päivätoimintapisteisiin tai sosiaali- ja terveysalan ammattilaiseen. Päivätoimintahakemuksia saa päiväkeskuksesta tai vastaavalta ohjaajalta.