Sosiaalihuoltolain mukaan harkinnanvaraista kuljetuspalvelua käytetään pääasiassa Ylistaron, Peräseinäjoen ja Nurmon reuna-alueella. Seili ja muiden palveluliikenteiden liikennöimille alueille harkinnanvaraista kuljetuspalvelua ei myönnetä.

Harkinnanvaraisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet ovat:

  • 65 vuotta täyttänyt henkilö
  • tulot enintään 1200€ brutto/kk/1h talous tai enintään 1800€ brutto/kk/2h talous
  • ei pääse asunnostaan ulos ilman saattajaa, joko tilapäisesti tai pysyvästi
  • ei täytä vammaispalvelulain kriteeriä
  • henkilöllä ei ole muita mahdollisuuksia päästä asunnostaan asioille (esim. puoliso, lähiomainen tai muu läheinen henkilö, Seili, Nopsa tai muut palvelulinjat)
  • matkat myönnetään aina määräajaksi ja ovat riipppuvaisia vuosittaisesta talousarviosta tätä toimintaa varten varatuista määrärahoista
  • matkojen määrä harkitaan aina tapauskohtaisesti tarpeen mukaan, kuitenkin enintään 8 yhdensuuntaista matkaa/kk
  • ei ole merkittävää omaisuutta
  • talletukset eivät ylitä 3500 euroa