Sosiaalihuoltolain mukaan harkinnanvaraista kuljetuspalvelua käytetään pääasiassa Ylistaron, Peräseinäjoen ja Nurmon reuna-alueella. Harkinnanvaraista kuljetuspalvelua ei myönnetä palveluliikenteiden liikennöimille alueille, joita ovat Pali-palveluliikenne (Seinäjoki, Nurmo), Nopsa-palveluliikenne (Peräseinäjoki) ja Ylli-palveluliikenne (Ylistaro).

Harkinnanvaraisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet ovat:

  • 65 vuotta täyttänyt henkilö
  • tulot enintään 1200€ brutto/kk/1h talous tai enintään 1800€ brutto/kk/2h talous
  • ei pääse asunnostaan ulos ilman saattajaa, joko tilapäisesti tai pysyvästi
  • ei täytä vammaispalvelulain kriteeriä
  • henkilöllä ei ole muita mahdollisuuksia päästä asunnostaan asioille (esim. puoliso, lähiomainen tai muu läheinen henkilö, Pali, Nopsa, Ylli tai muut palvelulinjat)
  • matkat myönnetään aina määräajaksi ja ovat riippuvaisia vuosittaisesta talousarviosta tätä toimintaa varten varatuista määrärahoista
  • matkojen määrä harkitaan aina tapauskohtaisesti tarpeen mukaan, kuitenkin enintään 8 yhdensuuntaista matkaa/kk
  • ei ole merkittävää omaisuutta
  • talletukset eivät ylitä 3500 euroa