Tällä hetkellä Seinäjoella toimii kiertäviä perhehoitajia. Perhehoito on kotoisa, asiakaslähtöinen, inhimillinen ja turvallisen arjen mahdollistava huolenpidon muoto. Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista tai osavuorokautista hoitoa.

Perhehoito perhekodissa

Jatkuva perhehoito tapahtuu perhehoitajan omassa kodissa. Perhehoidossa ikäihmisen on mahdollista osallistua perheen arkeen omien voimavarojensa ja halunsa mukaan. Perhehoidossa hän saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon sekä turvallisen ympäristön. Perhehoito sopii esimerkiksi sellaisille ikäihmisille, joilla on lievä muistisairaus, iän tuomaa haurautta tai turvattomuuden kokemuksia. Se voi olla hyvä ratkaisu sellaiselle, joka ei pärjää kotihoidon palvelujen turvin, mutta ei kuitenkaan tarvitse ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Perhekodissa on mahdollista saada myös lyhytaikaista hoitoa.

Kiertävä perhehoitaja

Hoidettavan kotona tapahtuva perhehoito kiertävän perhehoitajan toimesta mahdollistaa hoidettavalle tutun ja turvallisen ympäristön. Perhehoito hoidettavan kotona on hyvä vaihtoehto omaishoitajan vapaan järjestämisessä ja kotona asumisen tukemisessa.

Perhehoitajana voi toimia henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on soveltuva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajaksi aikovalta edellytetään osallistumista kunnan järjestämään perhehoidon ennakkovalmennukseen.  Valmennuksen aikana valmennettava ja viranomaistaho arvioivat valmennettavan valmiuksia perhehoitajana toimimiselle.

Lisätietoja kiertävänä perhehoitajana toimimisesta tai perhekodin perustamisesta voit kysyä omaishoidon asiakasohjaajilta.