Toiminta-ajatuksena on, että ikääntynyt väestö ja heidän läheisensä saavat ohjeistusta ja neuvontaa hyvän elämän ja itsenäisen toimintakyvyn säilyttämiseksi. Tarvittaessa asiakkaiden palvelutarpeet arvioidaan ja sen pohjalta jokainen saa yksilöllisen palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelman.  Suunniteltujen palvelujen toteutumista seurataan ja arvioidaan. Suunnitelmiin tehdään tarvittaessa muutoksia.

Palvelujen tuottamisen keskeisenä periaatteena on palauttaa asiakkaan toimintakyky tai ylläpitää sitä mahdollisimman pitkään tukien asiakkaan omia voimavaroja.  Ikäihmisen ollessa palvelujen piirissä läheisten merkitys korostuu entisestään.

Tavoitteena on tukea ikäihmisten mahdollisimman itsenäistä asumista ja hyvinvointia kunkin oman kodin arjessa asumismuodosta riippumatta. 

Seinäjoen kaupunki on mukana Ympäristöministeriön ikääntyvien asumisen kehittämiseen liittyvässä hankkeessa. Lue lisää ja tutustu hankkeeseen.

Seinäjoen kaupunki ottaa huomioon Maakunnallisessa ikäihmisten yhteensovitetussa palvelukokonaisuussuunnitelmassa esitettyjä jatkotoimenpide-ehdotuksia kehittäessään ikäihmisten palvelukokonaisuutta vuosina 2020-2025.