Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea voit hakea Kelasta samalla hakemuksella kuin perustoimeentulotukea. Kela siirtää hakemuksen kuntaan.

Mikäli sinulla on voimassa oleva Kelan perustoimeentulotukipäätös, voit hakea täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan kunnasta.

Mihin tukea voi saada

Täydentävää toimeentulotukea voi saada erityisiin menoihin, esim. välttämättömiin kodinperustamishankintoihin, lasten harrastusmenoihin, opiskelumenoihin tai hautauskustannuksiin.

Ehkäisevää toimeentulotukea voi saada poikkeuksellisessa elämäntilanteessa esim. asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi, talouden tasapainottamiseksi äkillisessä tilanteessa sekä aktivointia ja omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.

Hakemuksen käsittely

Toimeentulotukihakemus käsitellään viimeistään 7 arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Kiireellisissä tilanteissa hakemus käsitellään samana tai seuraavana arkipäivänä.

Jos hakemus on puutteellinen, siihen pyydetään lisäselvitykset. Käsittely voi viivästyä selvitysten toimittamisen ajan.