Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea voit hakea Kelasta samalla hakemuksella kuin perustoimeentulotukea. Kela siirtää hakemuksen kuntaan.

Mikäli sinulla on voimassa oleva Kelan perustoimeentulotukipäätös, voit hakea täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan kunnasta.

Mihin tukea voi saada

Täydentävää toimeentulotukea voi saada erityisiin menoihin, esim. välttämättömiin kodinperustamishankintoihin, lasten harrastusmenoihin, opiskelumenoihin tai hautauskustannuksiin.

Ehkäisevää toimeentulotukea voi saada poikkeuksellisessa elämäntilanteessa esim. asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi, talouden tasapainottamiseksi äkillisessä tilanteessa sekä aktivointia ja omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.

Hakemuksen käsittely

Toimeentulotukihakemus käsitellään viimeistään 7 arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Kiireellisissä tilanteissa hakemus käsitellään samana tai seuraavana arkipäivänä.

Jos hakemus on puutteellinen, siihen pyydetään lisäselvitykset. Käsittely voi viivästyä selvitysten toimittamisen ajan.

Talousneuvola

Talousneuvola on uudenlainen kokeiltava palvelu, joka toteutetaan Tasku-hankkeen ja talous- ja velkaneuvonnan yhteistyönä 18-54 –vuotiaille Seinäjoella asuville. Talousneuvolaan voit saapua pienen tai suuren talouskysymyksen kanssa. Tavattavissa ovat sosiaalipalvelujen ja talous- ja velkaneuvonnan, ulosoton ja KELA:n työntekijät ilman ajanvarausta.
Etsitään ratkaisuja yhdessä – aina voi tehdä jotain!

Talousneuvola on avoinna keväällä 2022:
Toimintojentalolla, Kasperinviita 13, 60150 Seinäjoki ja
Ystävän tuvalla, Kalevankatu 12 B, 60100 Seinäjoki.

Katso tarkemmat tiedot sivupalkista.
Voit tulla käymään paikanpäällä tai soittaa 050 408 5166.