Aikuissosiaalityön mielenterveyspalveluilla tuetaan henkilöitä, joilla on sairautensa takia pitkäaikaisesti vaikeuksia suoriutua arjesta.

Palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille asiakkaille, joilla on diagnosoitu mielenterveyden häiriö ja joilla on hoitosuhde perusterveydenhuollossa, mielenterveyskeskuksessa, sairaalassa tai yksityisellä lääkärillä/terapeutilla.

Mielenterveyspalveluilla tuetaan itsenäisen asumisen sujumista ja osallisuutta sosiaaliseen elämään. Asumispalveluja järjestetään erityistä tukea tarvitseville.

Mielenterveyspalveluja ovat

  • Kuntoutusohjaus kotona – tuki ja ohjaus arjen asioissa
  • Asumispalvelut
  • Päivätoiminta / yhteisövalmennus
  • Tuettu työ
  • Työhönvalmennus

Palveluista kuntoutusohjaus kotona järjestetään kaupungin omana toimintana, muut palvelut hankitaan ostopalveluina.

Mielenterveyspalvelujen hakeminen

06 416 2111 (vaihde), puhelinaika ma, ti, to klo 9 – 10

sosiaalityöntekijä Maarit Pasto
sosiaaliohjaaja Merja Lammi
sosiaaliohjaaja Riikka Hallberg
psykiatrinen sairaanhoitaja Heli Saarivirta
psykiatrinen sairaanhoitaja Seija Alakoskela

Kuntoutusohjaajat

Teija Viljanen, p. 044 4181828
Jussi Rinne, p. 044 4181422
Mirja Koskinen, p. 044 4255664