Sosiaalikeskuksen neuvontapalvelu

Sosiaalikeskuksen neuvonta palvelee nuoria, lapsiperheitä ja työikäisiä.

Neuvonnasta saa yleistä neuvontaa sekä tietoa palveluista ja etuuksista. Neuvonta palvelee myös ajanvarausasioissa.
Neuvontaan voi ottaa yhteyttä kiireellistä apua ja tukea vaativissa tilanteissa, josta asia ohjautuu tarpeenmukaiseen palveluun.

Sosiaalikeskuksessa toimii myös palveluohjaajia, joka antavat yksilöityä tai perhekohtaista palveluohjausta apua ja tukea vaativissa elämäntilanteissa.

Vammaispalvelulla on oma palveluohjaaja.

Palveluohjaaja kartoittaa asiakkaan tilannetta yhdessä asiakkaan kanssa ja ohjaa tarvittaessa sopivien palveluiden piiriin. Ohjausta ja neuvontaa voi saada myös viranomaisasioiden hoitoon ja asiointiin.

Tuen tarpeet voivat liittyä esim. arjessa selviytymiseen, vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, lasten hoitoon ja kasvatukseen, lähisuhdeväkivaltaan, asumiseen, liikkumiseen, mielenterveyteen, sairauteen, vammaan, päihteisiin tai ikääntymiseen.