Lapsi perheineen asiakkaana perhekeskuksessa

Perhekeskus toimii sekä alle kouluikäisten että perusopetuksen alakouluikäisten ja heidän perheidensä parissa. Sen tehtävänä on edistää seinäjokelaisten ja Seinäjoella koulua käyvien lasten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä ennaltaehkäistä ongelmia ja puuttua niihin varhain lasten kasvuympäristössä.

Perhekeskus näyttäytyy verkostomaisena monialaisena palvelukokonaisuutena, tulevaisuudessa myös palveluiden toimitilana sekä perheiden ja lasten kohtaamispaikkana.

Perhekeskus tukee vanhempia kasvatustehtävässä tarjoamalla lapsen kehityksen mukaista toimintaa ja tukea. Aallokon palvelut ovat kaikkien käytössä matalla kynnyksellä. Sinne ohjaudutaan peruspalvelujen kautta esim. oman terveydenhoitajan ohjaamana.

Puhelinnumerot ja yhteystiedot löytyvät tästä linkistä.

Mitä palveluja perhekeskuksesta saa?

 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Alakoulujen kouluterveydenhuolto
 • Psykologi ja perheneuvontapalvelut
 • Toimintaterapia
 • Puheterapia
 • Fysioterapia
 • Kuntoutusohjaus
 • Alakoulujen koulukuraattoripalvelut
 • Varhaiskasvatuksen erityisopetus
 • Neuvolan perhetyö
 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelut