Perhekeskus on alueellinen lähipalvelujen verkosto, joka tukee ja edistää lasten ja nuorten hyvää arkea ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia tarjoten vanhemmille ja lapsille varhaista tukea ja apua. Perhekeskuksesta saa tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen, sovinnolliseen eroon ja perheväkivallan ehkäisyyn. Tarjoamme sopivaa tietoa, ohjausta ja tukea helposti, oikeaan aikaan, varhain ja vaikuttavasti.

Perhekeskus on toiminnallinen kokonaisuus, joka kokoaa yhteen suuren joukon lasten ja heidän perheidensä palveluita ja heidän parissaan työskenteleviä. Tarjoamiensa kunnallisten perus- ja erityispalveluiden lisäksi se toimii yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yksityisen sektorin ja perheiden kanssa.

Seinäjoella toimii tällä hetkellä kaksi perhekeskusta, verkostomainen Aallokko–perhekeskus 0-12 -vuotiaille lapsille ja perheille sekä Pilari 13-25 -vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen.

Palvelut on suunnattu seinäjokisille lapsille, nuorille ja perheille.

Perhekeskusverkoston palvelut tukevat lasten, nuorten ja perheiden toimijuutta ja pärjäämistä heidän omassa arjessaan. Tuen ja avun tarve arvioidaan aina yhdessä heidän kanssaan. Lapsi, nuori tai perhe kohdataan heidän kokemuksistaan ja arjestaan käsin. Muodostamme yhdessä ymmärryksen asiakkaan elämäntilanteesta ja arjesta.

Aallokko-perhekeskuksen tavoitetilana on, että tulevaisuudessa pienempien lasten ja heidän perheidensä palvelut keskitetään tulevaan yhteiseen rakennukseen. Nykyiselle Tammikampuksen alueella keskittyvät jo nuorten ja heidän perheidensä palvelut.

Perhekeskuksen lisäksi palveluja tulevat tarjoamaan kohtaamispaikat, jotka turvaavat perheiden palveluja myös kantakaupungin ulkopuolella. Kohtaamispaikat tarjoavat lapsille, nuorille ja perheille mahdollisuuden vertaistoimintaan, yhdessäoloon sekä varhaiseen tukeen. Kohtaamispaikkoja kehitetään tällä hetkellä yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.