Ehkäisevä päihdetyö on osa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Seinäjoella toimii kaksi ehkäisevän päihdetyön monialaista työryhmää, lasten ja nuorten EHKÄPÄ ja ikäihmisten IKÄPÄ. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattorina toimii kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori.

Pakka-toimintamalli

Seinäjoella toteutetaan valtakunnallista Pakka-toimintamallia. Pakka-malli on alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä, jolla ehkäistään paikkakunnan päihdehaittoja yhteisöllisesti. Paikalliset yritykset, viranomaiset, järjestöt, kunnan ammattilaiset, paikalliset asukkaat ja media toteuttavat Pakka-mallia yhteistyössä. Seinäjoen kaupungin Festaripakka edistää vastuullista juhlintaa, anniskelua ja vanhemmuutta.