Talousvesi on vettä joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin riippumatta siitä, toimitetaanko vesi jakeluverkon kautta tai tankeista, pulloissa tai säiliöissä taikka käytetäänkö veden ottamiseen veden käyttäjän omia laitteita.

Verkostovesi

Terveydensuojeluviranomainen valvoo talousveden laatua säännöllisesti eri puolilta talousvesiverkostoa otettavilla näytteillä. Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä kuten esimerkiksi bakteereita, viruksia tai loisia eikä haitallisia aineita sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Talousveden laatua tutkitaan sitä tiheämmin, mitä enemmän laitos toimittaa vettä tai vedenjakelualueella on käyttäjiä.

Mikäli havaitsette veden laadussa jotain poikkeavaa, olkaa ensisijaisesti yhteydessä vettä toimittavaan laitokseen. Jos epäilette vedestä aiheutuvat terveyshaittaa, ilmoittakaa siitä myös Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuoltoon.

Kaivovesi

Kaivovesi (rengas- tai porakaivo) kannattaa tutkituttaa kaivon valmistuttua sekä noin kolmen vuoden välein veden laadun varmistamiseksi. Tavanomaista näytettä varten kylmää vettä juoksutetaan hanasta vähintään 5 min, jonka jälkeen pullot lasketaan täyteen vettä. Pullon suuhun tai korkin sisäpintaan ei saa koskea. Näyte on toimitettava näytteenottopäivänä laboratorioon.