Asumisterveyteen kuuluvat asuntojen sekä päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydelliset olosuhteet.

Asunnon tai muun oleskelutilan olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Julkisten tilojen (ilmoituksenvarainen toiminta) terveydellisiä olosuhteita valvotaan säännöllisesti kohteeseen tehtävillä tarkastuskäynneillä.

Terveyshaitta

Terveyshaitalla tarkoitetaan ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveyden häiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut terveydensuojelulain nojalla asetuksen (545/2015) asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. Terveydellisillä olosuhteilla tarkoitetaan asunnon tai muun oleskelutilan fysikaalisia (esim. lämpötila, kosteus, ilmanvaihto, melu), kemiallisia (esim. hiilidioksidit, häkä, formaldehydi) ja biologisia (esim. mikrobikasvustot) olosuhteita.

Terveyshaittaepäily ja asunnontarkastus

Epäiltäessä terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa on aina ensin otettava yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä). Vastuu mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle. Mikäli kiinteistön omistajan kanssa syntyy erimielisyyttä haitan olemassaolosta tai korjaustarpeesta, voi kunnan terveydensuojeluviranomainen ottaa asian käsittelyyn ja tarkastaa tilat.

Asunnon vaihtoon, myyntiin, kuntoarvioon tai kaupanpurkuun liittyviä tarkastuksia ei tehdä. Jos kyseessä on työpaikalla oleva epäkohta, ota yhteyttä työpaikkasi työsuojeluorganisaatioon ja/tai työsuojeluviranomaiseen.