Terveydensuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle.

Väestön terveyttä suojellaan muun muassa valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden, asumisen, yhteisten oleskelutilojen ja jätteiden aiheuttamia terveydellisiä haittavaikutuksia sekä vaikuttamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi.

Valvonnan maksullisuus

Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitettavien ja hyväksymistä edellyttävien toimintojen valvonnasta peritään veroluonteinen valvonnan perusmaksu, jonka suuruus on 150 euroa vuodessa. Osa toimijoista on vapautettu perusmaksusta esimerkiksi toiminnan pienimuotoisuuden vuoksi. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.
Lisäksi suunnitelmallisesta valvonnasta peritään Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen valvontamaksu.

Perusmaksusta ja ilmoitusvelvollisuudesta lisää Valviran sivuilla.