Tammikuun alussa 2020 voimaan tulleen elintarvikelain muutoksen (1397/2019) myötä ensisaapumistoiminnan eli eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvonta on siirtynyt Ruokavirastolta kuntiin. Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvonta tullaan jatkossa toteuttamaan osana yleistä elintarvikevalvontaa Oiva-tarkastusten yhteydessä.

Eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n sisämarkkinoilta tuovan toimijan on tehtävä ilmoitus toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta tai muuttamisesta oman kunnan elintarvikevalvontaan.

Lisää aiheesta löytyy Ruokaviraston sivuilta.