Elintarvikehuoneistosta tehtävä ilmoitus

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoituksen käsittelystä peritään Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Ilmoituksen varaisia huoneistoja ovat muun muassa:

  • ruokakaupat, kioskit, liikkuvat myyntilaitteet
  • ravintolat, grillit, kahvilat
  • leipomot
  • elintarvikkeiden kuljetustoiminta
  • ruoka-aputoiminta (jos helposti pilaantuvia elintarvikkeita)
  • virtuaalihuoneistot (esim. maahantuontiyritykset, ensisaapumistoimijat

Toiminnan olennainen muutos

Toiminnan olennaisella muutoksella tarkoitetaan elintarviketurvallisuuteen liittyvien riskien merkittävää kasvua. Tällainen toiminnan olennainen muutos voi olla esimerkiksi sellainen, jossa elintarvikemyymälä aloittaa palvelutiskimyynnin tai ruoan valmistuksen. Neliömäärän lisäys sellaisenaan ei välttämättä ole olennainen muutos ellei elintarvikehuoneistossa aloiteta uusia toimintoja.

Toimijan vaihtuminen, toiminnan lopettaminen ja keskeyttäminen

Toimijan vaihtumisesta, sekä toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä. Kyseisten ilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua, eikä toimija saa näiden ilmoitusten käsittelystä erillistä todistusta.

Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi

Elintarvikehuoneistoja, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, kutsutaan laitoksiksi. Elintarvikealan toimijan on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Laitokseksi ei kuitenkaan katsota elintarvikehuoneistoa, jossa alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta itse tuottamistaan alkutuotannon tuotteista, vaan tällainen toiminta kuuluu ilmoitusmenettelyn piiriin.
Ruokavirasto hyväksyy teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset.

Milloin elintarvikehuoneistosta ei tarvitse ilmoittaa?

Ilmoitusta valvontaviranomaiselle ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä:

  • elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)
  • toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla, pop-up-ravintolatoiminta); tai
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseurojen myyjäisissä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos toiminta on vähäriskistä ja jokin muu edellä mainituista kolmesta ehdosta täyttyy.
Ammattimaisesta toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä.