Elintarvikevalvontaa tehdään kaikissa elintarviketuotantoketjun vaiheessa. Ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta on elintarvikealan toimijalla. Omavalvonnan avulla toimija varmistaa, että elintarvikkeen turvallisuus ei vaarannu sinä aikana, kun elintarvike on toimijan vastuulla. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on puolestaan varmistaa, että omavalvonta toimii tehokkaasti ja että elintarvikkeen turvallisuus, jäljitettävyys ja muu määräystenmukaisuus toteutuu kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa.

Valvontatietojen julkaiseminen

Elintarvikevalvonnan tarkastustulokset julkaistaan osoitteessa www.oivahymy.fi.

Viimeisimmän tarkastuksen oivaraportti tulee olla nähtävissä myös yrityksen sisäänkäynnin yhteydessä tai muussa helposti havaittavassa paikassa.

Valvontaprojektit