Seinäjokelaiset päättävät 200 000 euron asukasbudjetista

Asukasbudjetti on Seinäjoen kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on vuoden 2023–2024 asukasbudjetti teemana. Ideointi on avoinna meidan.seinajoki.fi-sivustolla 1.12.2022-31.1.2023.

Ideoinnissa tulee osallistaa lapsia ja nuoria. Ideat voivat liittyä esimerkiksi kylien ja kaupunginosien toimivuuden, vapaa-ajan mahdollisuuksien, tapahtumien, viihtyisyyden, elinvoimaisuuden, ympäristön turvallisuuden tai yhteisöllisyyden lisäämiseen lasten ja nuorten näkökulma huomioiden. 

– Halusimme jatkaa tulevassa asukasbudjetissa samalla teemalla kuin vuonna 2022, koska saimme hyvää palautetta viime kertaisista asukasbudjetti-toteutuksista. Viime kerralla jäi myös tosi monta erinomaista ideaa vailla toteutusta. Suosittelenkin tutustumaan viime vuoden asukasideoihin meidan.seinajoki.fi-sivustolla. Sieltä löytyy varmasti vanhoja ideoita, joita voi laittaa uudelleen vireille, vinkkaa Seinäjoen kaupungin vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila.

Raha jakautuu alueittain

Asukasbudjetin 200 000 euron määräraha jaetaan neljään eri aluekokonaisuuteen: pohjoinen alue 20 000 euroa, itäinen alue 70 000 euroa, läntinen alue 70 000 euroa ja eteläinen alue 20 000 euroa.

Asukkailla on myös mahdollisuus jättää ideoita, jotka koskevat koko kaupunkia. Nämä ideat eivät kohdennu mihinkään tiettyyn kaupunginosaan tai kylään. Koko Seinäjoen aluetta koskeviin hankkeisiin on varattu 20 000 euroa. Yksittäisten ideoiden pitää olla minimissään 5000 euron suuruisia ja korkeintaan alueille varatun määrärahan suuruisia.

Kuvassa on piirrettynä kaksi Seinäjoen karttaa. Toisessa on kuvattuna neljä aluejakoa: pohjoinen, itäinen, läntinen ja eteläinen. Toisessa on zoomattuna kartta, jossa on eroteltu läntinen ja itäinen kartta toisistaan.
  • Läntinen alue: Läntisen alueen jakaa päärata ja itäinen ohitustie. Läntiselle alueelle on budjetoitu 70 000 euroa.
  • Itäinen alue: Itäisen alueen jakaa päärata ja Kyrönjoki. Itäiselle alueelle on budjetoitu 70 000 euroa.
  • Pohjoinen alue: Pohjoisen alueen jakaa Kyrönjoki. Pohjoiselle alueelle on budjetoitu 20 000 euroa.
  • Eteläinen alue: Eteläisen alueen jakaa itäinen ohitustie ja päärata. Eteläiselle alueelle on budjetoitu 20 000 euroa.
  • Koko kaupunki: Asukasbudjetissa on budjetoitu koko kaupunkia koskeviin hankkeisiin 20 000 euroa.

– Haluamme testata, että miten tällainen aluejakomalli toimii Seinäjoen asukasbudjetissa. Aluejakomallissa on käytetty asukaslukumäärää jakoperusteena budjetille. Haluamme myös varmistaa, että kehittämishankkeita tulee tasapuolisesti eri puolille kaupunkia. Koemme, että on tärkeää budjetoida rahaa myös koko kaupunkeja koskeviin hankkeisiin, joita tuli myös viime kerralla. Esimerkiksi kirjastoissa jaettavat peli- ja liikuntavälineet olivat tällaisia hankkeita, kertoo Mattila.

Ideoista äänestetään

Ideahaun jälkeen ideat arvioidaan, ja toteuttamiskelpoiset ideat etenevät 2023 aikana äänestykseen, jossa asukkaat saavat päättää mitkä ideat menevät toteutukseen. Äänestyksen jälkeen tehdään tarkemmat toteutussuunnitelmat, hankkeet viedään vuoden 2024 talousarvioon. Seinäjoen kaupunki toteuttaa voittaneet suunnitelmat joko itse tai yhteistyössä valitsemansa kumppanin kanssa vuoden 2024 aikana.

Ideoimaan pääsee kirjautumalla meidan.seinajoki.fi -sivustolle pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai MPASSid-kirjautumisella (Wilma-tunnukset). Ideointi suositellaan aloitettavaksi tutustumalla sivustolta löytyviin vinkkeihin, arviointikriteereihin ja hintaesimerkkeihin sekä edellisvuoden ideoihin.

– Uutena järjestämme tammikuun aikana neljä ideointiklinikkaa. Tervetuloa keskustelemaan kaupungin asiantuntijoiden kanssa ideoistasi, vinkkaa Mattila.

Ideointiklinikat ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa voit jatkojalostaa ideoitasi kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Ideointiklinikoissa on myös avustettua opastusta niille, jotka tarvitsevat neuvoja sähköisen alustan käytössä. Ideoiden jättöä varten tarvitset tässä tapauksessa kuvallisen henkilöllisyystodistuksen.

Ideointiklinikat:

  • 10.1. Ylistaron monipalvelukirjasto, Kaukola-auditorio, klo 17-19, Kaukolanraitti 5
  • 12.1. Seinäjoen pääkirjasto Apila, Jaaksi-sali, klo 16-19, Alvan Aallon katu 14
  • 18.1. Peräseinäjoen Terästalo, valtuustosali, klo 17-19, Keikulinkuja 1
  • 26.1. Nurmon kirjasto, Nurmo-sali, klo 17-19, Nurmontie 7

– Nyt kannattaa osallistua asukasbudjetoinnin ideointiin! Tehdään yhdessä parempaa ja toimivampaa kaupunkia, joka on asukkaiden näköistä, Mattila sanoo.

Mikä on osallistuva budjetointi?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Osallistuvan budjetoinnin taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kaupungin käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Tavoitteena on rakentaa asukasbudjetista vuosittainen käytäntö verovarojen suunnitteluun ja toteutukseen. Osallistuvan budjetoinnin toteutuksen tärkeimmät linjaukset on tehnyt kaupungin viranhaltijoista muodostuva työryhmä.


Lisätiedot: vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila, kirsi.mattila@seinajoki.fi, puh. 0405305111