+
Tulosta
Etusivu

Laskutusosoitteet

Seinäjoen kaupungin laskutusosoitteet

Seinäjoen kaupungille paperilaskuja lähetettäessä pyydämme käyttämään seuraavia laskutusosoitteita:

Seinäjoen kaupunki, Konsernipalvelut, PL 215, 60101 Seinäjoki
Seinäjoen kaupunki, Ruokapalvelut, PL 215, 60101 Seinäjoki
Seinäjoen kaupunki, Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala, PL 215, 60101 Seinäjoki
Seinäjoen kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, PL 215, 60101 Seinäjoki
Seinäjoen kaupunki, Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala, PL 215, 60101 Seinäjoki
Seinäjoen kaupunki, Sosiaali-ja terveystoimiala, PL 229, 60101 Seinäjoki

Kaupungin liikelaitokset:

Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitos, PL 215, 60101 Seinäjoki

Verkkolaskujen vastaanotto Seinäjoen kaupungilla

Verkkolaskujen välittäjinä toimivat OpusCapita Oy ja Op-Pohjola, ohessa verkkolaskuosoitteet ja tarkempia ohjeita.

Seinäjoen kaupungin verkkolaskutuksen yhteyshenkilönä toimii talouspalveluista Teija Perälä p. 06 416 2132, email teija.peralaseinajoki.fi

Yritys: Seinäjoen kaupunki Y-tunnus: 1928736-3
Vastaanotettavat Finvoice-versiot: 1.1 ja 1.2


Verkkolaskujen vastaanotto-osoitteet ja välittäjätunnukset:

OpusCapitan, välittäjätunnus 003710948874

Op-Pohjolan kautta OVT tai FI8154190110000100, välittäjätunnus OKOYFIHH
Seinäjoen kaupunki vastaanottaa vain sellaisia verkkolaskuja, jotka noudattavat Pankkiyhdistyksen suosituksen mukaista Finvoice -verkkolaskustandardia.

Kaupungin verkkolaskuosoitteet

Seinäjoen kaupungin tietyllä organisaatioyksiköllä on oma verkkolasku- eli ovt-tunnuksensa,
003719287363XXXxx, joka muodostuu seuraavasti:
0037 (Suomi)
19287363 (Seinäjoen kaupungin y-tunnus)
XXX (organisaatiotunnus, joka tulee alla olevasta luettelosta)
xx (tarkenne tarvittaessa, joka tulee alla olevasta luettelosta)


Palvelukeskus/laskutusosoite OVT-tunnus
Konsernipalvelut *) 003719287363743
Ruokapalvelut 00371928736374301
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala 00371928736374302
Sosiaali- ja terveystoimiala 00371928736374303
Kaupunkiympäristön toimiala 00371928736374304
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitos 003719287363746


*) + kaikki muut laskujen vastaanottajat, joita ei pystytä kohdistamaan edellä mainituille palvelukeskuksille

Muut, kuin verkkolaskut

Jos laskuja ei ole mahdollista toimittaa verkkolaskuina, laskut mielellään sähköpostiin: laskutseinajoki.fi

Vaadittavat laskumerkinnät

Laskussa (koskee myös paperisia laskuja) on aina mainittava tilaajan tilauksen yhteydessä antamat tilausviitteet:
- tilaajanumero ja tilaajan nimi tavaran/palvelun vastaanottaja sekä tavaran/palvelun toimitusosoite

Mikäli laskuissa ei ole yllä mainittuja tilaajatietoja tai jos lasku ei täytä verohallituksen antamien ohjekirjeiden 30.6.2003 Dnro 1731/40/2003 sekä 20.2.2004 Dnro 357/40/2004 "Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa" kriteereitä, laskut voidaan palauttaa. Oikeat laskutustiedot takaavat laskun oikea-aikaisen maksun.


HUOMIOITAVAA jos verkkolaskun välitys tapahtuu pankin kautta:

Seinäjoen kaupungin OVT-tunnus pitää tulla Finvoicen tietoelementissä BuyerOrganisationUnitNumber, jotta vastaanottajalla lasku kohdistuu oikein oikealle vastaanottavalle organisaatiolle.

Lähettäjän OVT-tunnus + mahd. tarkenne pitää tulla Finvoicen tietoelementissä SellerOrganisationUnitNumber, jotta vastaanottajalla laskun toimittaja tunnistuu oikein vastaanottajan laskujen käsittelyjärjestelmässä.


Seinäjoen kaupunki
Taloushallinto
PL 215, 60101 Seinäjoki
Keskuskatu 32, I-rappu, 60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)

talousseinajoki.fi