+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Sidonnaisuudet

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84§:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
• Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
• Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
• Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston jäsenet ja varajäsenet
• Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavien maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) tarkoittamia tehtäviä hoitavien toimielinten jäseniä ja varajäseniä:
• Kaupunkiympäristölautakunta ja sen jaostot
• Lupa-asiainlautakunta.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset löytyvät Seinäjoen kaupungin asianhallinnan julkaisujärjestelmästä.

Sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus koskee kaupungin viranhaltijoita seuraavasti:
• Kaupunginjohtaja/kaupunginhallituksen esittelijä
• Lautakuntien esittelijät
• Kaupunginhallituksen jaoston esittelijä
• MRL (132/1999) tarkoittamia tehtäviä hoitavan lautakunnan jaoston esittelijä.

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset löytyvät Seinäjoen kaupungin asianhallinnan julkaisujärjestelmästä.

Lisätietoja:
tarkastuspäällikkö Sami Mäntymäki, 06-416 2041