+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Päätösten nähtävänä pitäminen kaupungin internet -sivulla

Päätösten nähtävänä pitäminen kaupungin internet -sivulla

Seinäjoen kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjojen yleisesti nähtävillä pitäminen kaupungin internet -sivulla salassapidettäviä asioita lukuun ottamatta

Valtuuston pöytäkirja pääsääntöisesti kokousviikon perjantaina kaupunginkansliassa, osoite Kaupungintalo, Kirkkokatu 6.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon tiistaina konsernipalvelujen kansliassa, osoite Kaupungintalo,
Kirkkokatu 6.

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja tarkastusta seuraavana työpäivänä kello 9.00–15.00 konsernipalvelujen kansliassa, osoite Kaupungintalo, Kirkkokatu 6.

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston pöytäkirja kokousta seuraavana tiistaina konsernipalvelujen kansliassa, osoite Kaupungintalo, Kirkkokatu 6.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja tarkastusta seuraavana työpäivänä tarkastuspäällikön virkahuoneessa, osoite Kaupungintalo,
Kirkkokatu 6.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirja tarkastusta seuraavana arkipäivänä Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan toimistossa,
osoite Kaupungintalo, Kirkkokatu 6.

Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirja kokousta seuraavan viikon tiistaina kaupunkiympäristön toimialan toimistossa,
osoite Kirkkokatu 6.

Lupa-asiainlautakunnan pöytäkirja tarkastusta seuraavana arkipäivänä rakennusvalvontatoimistossa, osoite Kaupungintalo, Kirkkokatu 6.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja kokousta seuraavan viikon toisena arkipäivänä kello 13.00–15.00 Sosiaali- ja terveyskeskuksessa, osoite Alvar Aallon katu 9 C.

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja tarkastuksen jälkeen Seinäjoen paloasemalla,
osoite Palovahti 3.

Viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset päätöksen päiväyksestä seuraavana maanantaina ao. yksikössä.

Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän luluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Toimielinten pöytäkirjat julkaistaan yleisesti nähtäväolopäivänä myös kaupungin nettisivulla https://listat.seinajoki.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm