+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat lautakuntien esitysten pohjalta. Se panee valtuuston päätökset täytäntöön, valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia.

Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä, ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuustokauden päättyessä.

Kaupunginhallitus kokoontuu keskimäärin joka maanantai. Kokoukset eivät ole julkisia. Kokousten esityslistat julkaistaan Internetissä pääsääntöisesti kokousta edeltävän viikon perjantaina. Päätöspöytäkirjat julkaistaan kaupungin internet -sivulla kokouksen jälkeen viikon päästä tiistaina.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa on henkilöstöjaosto.


Puheenjohtajisto 1.6.2019–31.5.2021

puheenjohtaja Kati Ojaniemi (Kesk.)
vs. kunnansihteeri / koulutoimenjohtaja
p. 050 356 0211
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

1. varapuheenjohtaja Kati Särmö (Kok.)
luokanopettaja
p. 050 543 3700
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@seinajoki.fi

2. varapuheenjohtaja Aki Ylinen (Kesk.)
insinööri, maatalousyrittäjä
p. 0400 569 987
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@seinajoki.fi


Esittelijä
Jorma Rasinmäki, kaupunginjohtaja, p. 0400 763 800,
kaupunginjohtajan sijainen tarvittaessa Aaro Honkola, rahoitusjohtaja.

Pöytäkirjanpitäjä/sihteeri
Jari Jokinen, hallintojohtaja, p. 044 754 1670.

Muutosta kaupunginhallituksen päätöksiin haetaan oikaisuvaatimuksella tai kunnallisvalituksella. Otteet kaupunginhallituksen päätöksistä p. 06 416 2213 tai 06 416 2217.

Vuoden 2019 kokoukset

Ma 12.8. klo 15:00
Ma 19.8. klo 15:00
Ma 2.9. klo 15:30
Ma 9.9. klo 16-20 TA-seminaari
Ma 16.9.15:30
Ma 30.9.15:30
Ma 7.10.15:30
Ma 21.10.15:30
Ma 28.10.15:30
Ma 4.11.15:30
Ma 18.11.15:30
Ma 25.11.15:30
Ma 9.12.15:30

Kokouspaikka:
Kaupunginhallituksen kokoushuone kaupungintalon 2. krs


Kaupunginhallitukselle osoitetut postit osoitteeseen

Seinäjoen kaupunki

Kirjaamo

PL 215

60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Kirkkotie 6 (kaupungintalo)
sähköposti: kirjaamo@seinajoki.fi