+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Säännöt ja toimintaohjeet

Säännöt ja toimintaohjeet

Säännöissä määrätään kaupungin eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto hyväksyy tarpeelliset säännöt. Valtuusto siirtää hallintosäännöllä päätösvaltaansa kunnallisille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Samalla valtuusto voi antaa viranomaiselle oikeuden siirtää eli delegoida sille siirrettyä toimivaltaa edelleen.

Toimintasäännöissä annetaan tarkempia ohjeita ja sääntöjä keskusten toiminnalle.

Tarkentavat ohjeet -otsikon alta löytyvät kaupunginvaltuuston hyväksymät voimassa olevat taksat sekä tarkempia ohjeita mm. kotiseutuvaakunan käytöstä.

Säännöt

Ansio- ja kunniamerkkien säännöt (pdf, 0.01 Mt)
Hallintosääntö (pdf, 0.43 Mt)
Hankintasääntö (pdf, 0.15 Mt)
Kaupungin viranomaisten toimituskirjoista perittävät lunastukset (pdf, 0.01 Mt) Konserniohje_2018.pdf (pdf, 0.15 Mt) Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka (pdf, 0.31 Mt) Hyvä hallinto- ja johtamistapa (pdf, 0.17 Mt) Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö (pdf, 0.03 Mt)
Vahinkorahaston säännöt (pdf, 0.01 Mt)

Toimintasäännöt

Konsernipalvelujen toimintasääntö (pdf, 0.14 Mt)
Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan toimintasääntö (pdf, 0.28 Mt)
Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasääntö (pdf, 0.09 Mt)
Kaupunkiympäristön toimialan toimintasääntö (pdf, 0.09 Mt)
Tiedonhallinnan toimintaohje (pdf, 0.02 Mt)

Tarkentavat ohjeet

Kiinteistötoimitusmaksutaksa (pdf, 0.03 Mt)
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut (pdf, 0.08 Mt)
Nurmon kotiseutuvaakunan käyttösäännöt (pdf, 0.02 Mt)
Nurmon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrahaston sääntö (pdf, 0.02 Mt)
Rakennusjärjestyksen uudistaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 0.03 Mt)
Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut (pdf, 0.09 Mt)
Ympäristönsuojelumääräykset (pdf, 0.07 Mt)
Rakennusjärjestys (pdf, 0.04 Mt)
Ylistaron kotiseutuvaakunan käyttösäännöt (pdf, 0.02 Mt)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (pdf, 0.04 Mt)

Tietoturvaohjeistus liittyen päätelaitteisiin ja pilvipalveluihin (pdf, 0.89 Mt)

Kaavoituksen maksut 2014 (pdf, 0.02 Mt)

Sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta Seinäjoen kaupungissa (pdf, 0.79 Mt)

Seinäjoen kaupungin hankintaohje (pdf, 0.27 Mt)

Tietosuoja- ja tietoturva ohjeet

Seinäjoen kaupungin tietosuojapolitiikka (pdf, 0.39 Mt)Seinäjoen kaupungin tietoturvapolitiikka (pdf, 0.54 Mt)