+
Tulosta
Etusivu

Ilmoitustaulu

Kuntalain mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista.

Kuntalain mukaan yksi osa kunnan tiedotustoimintaa on virallisten ilmoitusten saattaminen tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Seinäjoen kaupungin ilmoitukset ja julkiset kuulutukset julkaistaan 1.11.2017 alkaen vain sähköisessä muodossa. Viralliset ilmoitukset ovat luettavissa niiden nähtävillä oloajan, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta, kaupungin kotisivuilla sähköisessä asianhallintapalvelussa: Kuulutukset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät päätökset julkaistaan sähköisessä muodossa kuntalain mukaisesti kaupungin kotisivuilla sähköisessä asianhallintapalvelussa: Viranhaltijapäätökset

Valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistat julkaistaan niiden valmistuttua, ja pöytäkirjat julkaistaan pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen nähtäville kaupungin kotisivuille sähköiseen asianhallintapalveluun: Esityslista ja pöytäkirjat