+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Tammikuu » Kaupunginhallituksen 14.1.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 14.1.2019 kokouksen päätökset

14.1.2019, klo 18:15

Yhteenveto kaupunginhallituksen 14.1. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

1 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

3 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 17.12.2018 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 § Valtuustoaloite /Ympäristön ja sosiaalisten kriteerien huomioiminen hankinnoissa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen konsernipalvelujen valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 § Valtuustoaloite /Hyvinvointia edistävä kaupungin oma malli
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 § Valtuustoaloite /Yhteinen pöytä-toimintamalli hävikkiruuan vähentämiseksi myös Seinäjoelle
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 § Ero luottamustoimesta/ Arto Rautajoki
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Arto Rautajoelle eron elinvoimalautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen elinvoimalautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 § Leasing-hankinnat vuonna 2019, sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle, että se
- hyväksyy sosiaali- ja terveystoimialan leasing-hankinnat vuodelle 2019 esityksen mukaisesti
- osoittaa lisätalousarvion yhteydessä määrärahan vuoden 2019 leasing-kustannuksiin, koska näitä ei ole otettu huomioon talousarviota laadittaessa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 § Tonttien hinnoittelu ja myyntimenettely Karhuvuoren, Pajuluoman ja Niemistön laajennusalueilla, Kouran uudella asemakaava-alueella ja Uitontiellä
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että
- Tanelinrannan kaupunginosan Karhuvuoren laajennusalueella kortteleissa 168,169 ja 174 – 176 vahvistetaan AO-1 -tontin myyntihinnaksi 30 €/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 32€ /m², kun tontti rajoittuu puistoon ja AP- paritalotontin myyntihinnaksi 48 € / m² korttelissa 168 ja että
- Pajuluoman kaupunginosan asemakaavan laajennusalueella vahvistetaan AO-1-tonttien myyntihinnaksi 28 €/m2, kun tontti ei rajoitu puistoon ja 30 €/m2, kun tontti rajoittuu puistoon ja että
- Niemistön laajennusalueella AO-1 tontin myyntihinnaksi vahvistetaan 32 €/m² ja AR- tontin myyntihinnaksi 180 €/k-m² ja että
- Kouran uudella asemakaava-alueella myyntihinnaksi vahvistetaan 12 €/m² omarantaisten tonttien osalta ja 10 €/m² muiden tonttien osalta ja että
- Uitontiellä Halkosaaressa tontin 26-1015-5 ja tonttijaon mukaisten tonttien nrot 3–5 korttelissa 38 myyntihinnaksi vahvistetaan 15 €/m² ja että
- Tepon alueella korttelin 7086 tonttien 4 ja 5 myyntihinnaksi vahvistetaan 26€/m² sekä että
- kaupunginhallitus päättää tonttien luovutusmuodoksi myynnin Karhuvuoren, Niemistön, Kouran, Halkosaaren ja Tepon alueilla ja lisäksi vuokrausmahdollisuuden Pajuluoman asuntoalueella ja että
- tonttien luovutusmenettelyssä noudatetaan seuraavia lisäehtoja:

1) Ensimmäisenä valintavuorossa ovat omakotitalon ensirakentajat (hakija tai hakijan kanssa samassa taloudessa asuva), jotka eivät ole aiemmin rakentaneet kaupungin myymälle tai vuokraamalle tontille.
2) Toisena valintavuorossa ovat hakijat, joilla on kulunut vähintään viisi vuotta kaupungin myymän tai vuokraaman tontin luovutuskirjan allekirjoittamisesta.
3) Kolmantena valintavuorossa ovat myyntiin rakentajat, mikäli tontteja valintatilaisuudessa on jäljellä.
4) Valintatilaisuuden jälkeen mahdollisesti vapaaksi jääneet tontit jäävät ensirakentajien haettaviksi ns. jatkuvan haun periaatteella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 § Kuntalaisaloite: Kaupungin päättäjille vetoomus turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia vastaan
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa oheisen vastauksen em. kuntalaisaloitteeseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 § Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen vuosiloma-ajankohtien vahvistaminen
Kaupunginhallituksen sihteerin ehdotus:

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäelle vuoden 2018 vuosilomasta pidettäväksi 13 päivää ajoille 4.1.2019, 11.–15.3.2019 ja 10.–22.4.2019. Myöhemmin pidettäväksi jää 3 päivää.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Jorma Rasinmäki asianosaisena; ei läsnä.

12 § Autopaikkojen järjestämisestä vapautumista koskeva sopimus Asunto Oy Seinäjoen Toripatruuna I:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän sopimuksen Asunto Oy Seinäjoen Toripatruuna I:n kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 § Kaupungin päivystyksen siirtyminen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle / sopimus liikkeen luovutuksesta ja uusi alivuokrasopimus / tarkennus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy alivuokrasopimuksen tarkistuksen edellä kuvatulla tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Raimo Ristilä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajana sekä Paula Sihto ja Tarja Tenkula Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa olevina; eivät läsnä.

14 § Purkulupahakemus / Kiinteistö Oy Seinäjoen Maakuntatalo / Kalevankatu 14 / Lausuntopyyntö rakennussuojeluasiassa / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa oheisesta valmistelutestistä ilmenevän lausunnon koskien Alvariania ry:n Maakuntatalon suojeluesityksestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 § Vakuutusten hoitaminen, vakuutusmeklari
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että Seinäjoen kaupunki tekee Rewenda Oy:n kanssa sopimuksen vakuutusasiantuntijapalvelujen käytöstä 12 kuukauden ajaksi Rewenda Oy:n tarjouksen mukaan edellyttäen, että kaupungin vuosittaiset vakuutusmaksut Protector Försikring ASA, Suomen sivuliikkeelle alenevat asiaselostuksessa esitetyn laskelman mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16 § Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus määrää vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien Seinäjoen kaupungin alueella olevat yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukiolopäivät sekä päivittäiset aukioloajat seuraavasti:

Eduskuntavaalit v.2019

Ennakkoäänestyspaikka, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat

1 Kaupungintalo, Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
3. – 5.4. klo 9–20
6. – 7.4. klo 10–16
8. – 9.4. klo 9–20

2 Toimintojen talo, Kasperinviita 13, 60150 Seinäjoki
3. – 5.4. klo 9–18
6. – 7.4. klo 10–16
8. – 9.4. klo 9–18

3 Peräseinäjoen monipalvelukirjasto, Keikulinkuja 2, 61100 Peräseinäjoki
3. – 5.4. klo 9–19
6. – 7.4. klo 10–15
8. – 9.4. klo 9–19

4 K-Citymarket Seinäjoki Jouppi, Suupohjantie 45, 60320 Seinäjoki
3. – 5.4. klo 9–20
6.4. klo 9–18
7.4. klo 12–18
8 .– 9.4. klo 9–20

5 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon Kivinavetta, Törnäväntie 23, 60200 Seinäjoki
3. – 5.4. klo 9–18
6. – 7.4. klo 10–16
8. – 9.4. klo 9–18

6 Prisma Hyllykallio, Hyllykalliontie 2, 60510 Hyllykallio
3. – 5.4. klo 9–20
6.4. klo 9–18
7.4. klo 12–18
8. – 9.4. klo 9–20

7 Ylistaron monipalvelukirjasto, Kaukolanraitti 5, 61400 Ylistaro
3. – 5.4. klo 9–18
6. – 7.4. klo 10–16
8. – 9.4. klo 9–18

8 Frami F, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki
3. – 5.4. klo 9–18
8. – 9.4. klo 9–18

Europarlamenttivaalit v. 2019

Ennakkoäänestyspaikka, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat

1 Kaupungintalo Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
15. – 17.5. klo 9–20
18. – 19.5. klo 10–16
20. – 21.5. klo 9–20

2 Toimintojen talo Kasperinviita 13, 60150 Seinäjoki
15. – 17.5. klo 9–18
18. – 19.5. klo 10–16
20. – 21.5. klo 9–18

3 Peräseinäjoen monipalvelukirjasto, Keikulinkuja 2, 61100 Peräseinäjoki
15. – 17.5. klo 9–19
18. – 19.5. klo 10–15
20. – 21.5. klo 9–19

4 K-Citymarket Seinäjoki Jouppi, Suupohjantie 45, 60320 Seinäjoki
15. – 17.5. klo 9–20
18.5. klo 9–18
18.5. klo 12–18
20 .– 21.5. klo 9–20

5 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon Kivinavetta, Törnäväntie 23, 60200 Seinäjoki
15. – 17.5. klo 9–18
18. – 19.5. klo 10–16
20. – 21.5. klo 9–18

6 Prisma Hyllykallio, Hyllykalliontie 2, 60510 Hyllykallio
15. – 17.5. klo 9–20
18.5. klo 9–18
19.5. klo 12–18
20. – 21.5. klo 9–20

7 Ylistaron monipalvelukirjasto, Kaukolanraitti 5, 61400 Ylistaro
15. – 17.5. klo 9–18
18. – 19.5. klo 10–16
20. – 21.5. klo 9–18

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 § Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien laitosäänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa laitosäänestyspaikat ovat seuraavat:
- Keskussairaala ja psykiatriset osastot
- Y-talo (Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osastot)
- Simunanrannan ja Myllyrannan palvelukeskukset
- Myllypuistokoti
- Myllypuiston selvittely- ja arviointiyksikkö
- Eskoon palvelukeskus
- Huhtalan ja Myllypuiston sairaalat
- Kivipuron sotainvalidien sairas- ja kuntoutuskoti
- Kivipuron palvelukeskus
- Kivipuron toimintakeskus
- Kärjenpuiston hoivakoti
- Hoivakoti Pihapihlaja
- Palvelukeskus Koivukaari
- Sillanpää-koti
- Hoivakoti Kissanpäivät
- Attendo Pihlakartanon Hoivakoti
- Kytösavu kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö
- Teponkartanon palvelukeskus
- Hyllykalliokoti
- Onnelan ryhmäkoti
- Västinkartanon palvelukeskus
- Ylistuvan palveluasunnot
- Liisantupa
- Palvelukoti Vuoritupa
- Esperi Hoivakoti Teponkartano

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

18 § Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus määrää vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat seuraavasti:

Äänestysalueet
Tunn.
nro /Nimi/Äänestyspaikka
001 Keskusta / Kansalaisopisto, Vapaudentie 83
002 Uppa / Kaupungintalo, Kirkkokatu 6
003 Pohja / Väinölän päiväkoti, Väinölänkatu 6 B
004 Kasperi / Toimintojen talo, Kasperinviita 13
005 Pajuluoma–Hallila / Seinäjoen yhteiskoulu, Tuomikatu 6
006 Törnävä / Törnävän koulu, Törnäväntie 25
007 Jouppi–Huhtala / Kultavuoren palvelutalo, Ilmolantie 3
008 Alakylä / Katajalaakson palvelutalo, Katajalaaksonkatu 6
009 Peräseinäjoki / Peräseinäjoen monipalvelukirjasto, Keikulinkuja 2
010 Nurmo, keskusta / Nurmoo-talo, Nurmontie 7
011 Etelä-Nurmo / Kouran liikuntahalli, Kourantie 583
012 Hyllykallio / Hyllykallion koulu, Opintie 8
013 Kertunlaakso / Kertunlaakson päiväkoti, Hevoskorventie 2
014 Ylistaro / Koulukeskus, Kaukolanraitti 50
015 Kitinoja / Halkosaaren koulu, Kitinojantie 49

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 § Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen / valmistelevan toimikunnan nimeäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että kutakin äänestysaluetta varten valitaan vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten kymmenen vaalitoimikuntaa, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä kolme varajäsentä.

Kaupunginhallitus nimeää toimikunnan, joka valmistelee vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten nimeämisen.
Toimikunnan sihteeriksi nimetään hallintojohtaja Jari Jokinen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Toimikuntaan valittiin Mikko Männikkö pj, Jesse Luhtala varapj, Sirkka Penttilä, Henna Rantasaari, Immanuel Grönlund, Esa Ojanperä ja Jarkko Kärki.

20 § Esperi Oy:n tarjous Kuusenlahden kiinteistöstä (rakennus ja tontti) sekä Teponkartanon liiketoiminnasta ja irtaimistosta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus pyytää Esperi Care Oy:n tekemästä tarjouksesta sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon.

Asian käsittely kokouksessa : Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Aki Ylisen tehneen Raimo Ristilän, Kati Särmön, Piia Katteluksen Tarja Tenkulan, Paula Sihdon ja Seppo Perkiön kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedokseen eikä ryhdy jatkotoimenpiteisiin.

Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Aki Ylisen ehdotusta äänestävät Ei. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa niemenhuutoäänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä ( Karvonen Maarit ja Kuisla Reima) ja 11 EI-ääntä ( Kattelus Piia, Kivisaari Pasi, Luotola Mikael, Perkiö Seppo, Granlund Anna, Ristilä Raimo, Sihto Paula, Särmö Kati, Tenkula Tarja, Turenius Irene ja Ylinen Aki).

Päätös: Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Aki Ylisen ehdotuksen.

21 § Seinäjoki – Tampere kaksoisraiteen rakentamisesta aiheutuvien aluetalousvaikutusten arviointi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää osallistua Seinäjoki – Tampere kaksoisraiteen rakentamisesta aiheutuvien aluetaloudellisten vaikutusten arviointiin 22 500 eurolla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

22 § Hankintapäätös: Teleoperaattoripalvelujen puitesopimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- hyväksyy valmisteluosassa esitetyin perustein Seinäjoen kaupungin liittymisen KL-Kuntahankintojen teleoperaattoripalvelujen puitesopimukseen KLKH138 ajalle 2019–2022,
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset,
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja