+
Tulosta
Etusivu

Vaalit

Europarlamenttivaalit 2019 Seinäjoella

Europarlamenttivaalit toimitetaan Seinäjoella sunnuntaina 26.5.2019.
Ennakkoäänestys toimitetaan Seinäjoella 15–21.5.2019.

Ennakkoäänestyspaikat

Seinäjoen kaupungin ennakkoäänestyspaikat, käyntiosoitteet, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat ovat seuraavat:

1 Kaupungintalo Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
15. – 17.5. klo 9–20
18. – 19.5. klo 10–16
20. – 21.5. klo 9–20
2 Toimintojen talo Kasperinviita 13, 60150 Seinäjoki
15. – 17.5. klo 9–18
18. – 19.5. klo 10–16
20. – 21.5. klo 9–18
3 Peräseinäjoen monipalvelukirjasto Keikulinkuja 2, 61100 Peräseinäjoki
15. – 17.5. klo 9–19
18. – 19.5. klo 10–15
20. – 21.5. klo 9–19
4 K-Citymarket Seinäjoki Jouppi Suupohjantie 45, 60320 Seinäjoki
15. – 17.5. klo 9–20
18.5. klo 9–18
19.5. klo 12–18
20 .– 21.5. klo 9–20
5 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon Kivinavetta Törnäväntie 23, 60200 Seinäjoki
15. – 17.5. klo 9–18
18. – 19.5. klo 10–16
20. – 21.5. klo 9–18
6 Prisma Hyllykallio Hyllykalliontie 2, 60510 Hyllykallio
15. – 17.5. klo 9–20
18.5. klo 9–18
19.5. klo 12–18
20. – 21.5. klo 9–20
7 Ylistaron monipalvelukirjasto Kaukolanraitti 5, 61400 Ylistaro
15. – 17.5. klo 9–18
18. – 19.5. klo 10–16
20. – 21.5. klo 9–18

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua klo 8–16 välisenä aikana maanantaista perjantaihin kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Kotiäänestysilmoittautumisia otetaan vastaan seuraavissa numeroissa:
Kaupungintalo p. 06 416 2217, 06 416 2213, 06 416 6521, 06 416 7308
Peräseinäjoen monipalvelukirjasto p. 06 416 6540
Ylistaron monipalvelukirjasto p. 06 416 7250

Vaalipäivän äänestyspaikat

Vaalipäivän äänestysalueiden äänestyspaikkojen nimet ja käyntiosoitteet. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00–20.00.

Äänestysalueet
001 Keskusta Kansalaisopisto, Vapaudentie 83
002 Uppa Kaupungintalo, Kirkkokatu 6
003 Pohja Väinölän päiväkoti, Väinölänkatu 6 B
004 Kasperi Toimintojen talo, Kasperinviita 13
005 Pajuluoma–Hallila Seinäjoen yhteiskoulu, Tuomikatu 6
006 Törnävä Törnävän koulu, Törnäväntie 25
007 Jouppi–Huhtala Kultavuoren palvelutalo, Ilmolantie 3
008 Alakylä Katajalaakson palvelutalo, Katajalaaksonkatu 6
009 Peräseinäjoki Peräseinäjoen monipalvelukirjasto, Keikulinkuja 2
010 Nurmo, keskusta Nurmoo-talo, Nurmontie 7
011 Etelä-Nurmo Kouran liikuntahalli, Kourantie 583
012 Hyllykallio Hyllykallion koulu, Opintie 8
013 Kertunlaakso Kertunlaakson päiväkoti, Hevoskorventie 2
014 Ylistaro Koulukeskus, Kaukolanraitti 50
015 Kitinoja Halkosaaren koulu, Kitinojantie 49

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään (henkilöllisyystodistus). Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukanaan kaksi (2) poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Lisätietoja

Tietoja europarlamenttivaaleista saa esim. oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi, Seinäjoen kaupungin keskusvaalilautakunta, keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Jari Jokinen,
p. 06 416 2117 tai 044 754 1670.Tulevia vaaleja:

2021: Kuntavaalit
2023: Eduskuntavaalit (huhtikuu)
2024: Presidentinvaali (tammi/helmikuu) ja Europarlamenttivaalit (toukokuu)


Seinäjoen kaupunki, PL 215, 60101 Seinäjoki
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Jari Jokinen, hallintojohtaja

p. 06 416 2117, 044 754 1670
jari.jokinen@seinajoki.fi

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
Liisa Talvitie
p. 050 304 0966