+
Tulosta
Etusivu

Kysy kaupungilta

Seinäjoen kaupungin virkamiehet vastaavat kuntalaisten esittämiin kaupungin asioita koskeviin kysymyksiin. Henkilökohtaisiin, yksityiskohtaisiin tai pitkiin kysymyksiin ei ole www-sivulla mahdollista vastata. Jatkokysymyksissä kysyjä voi ottaa yhteyttä suoraan vastaajaan.

Kaupunkiympäristön toimialan palveluihin voit antaa palautetta tai esittää kysymyksiä palveluista ja toiminnasta uudessa Palautepalvelussa.

Palaute voi koskea katuja ja liikennettä, joukkoliikennettä, puistoja ja metsiä, kaupunkisuunnittelua, kaavoitusta, tontteja, ympäristöä, asumista, rakentamista tai toimitiloja.

Oikeasta reunasta löytyvällä hakutoiminnolla on mahdollista etsiä aiemmin esitettyjä kysymyksiä.

Lähetä kysymys

Tiet kuntoon, ennen vahinkoa.

Katujen kunnossapitoPitääkö odottaa vahinkoa (19.11.2016, klo 16:47)

Koska Hautalantie, Niemistöntie, Auneksentie saisi kevyen liikenteen väylän tai suuren tie parannuksen? Pienille lapsille todella vaarallinen. Kapea, mutkainen ja todella huonolle hoidolla ympäri vuoden.

Reijo Vaisto, Kunnossapitopäällikkö (21.11.2016, klo 08:34)

Nämä kaikki kolme tietä ovat ELY-keskuksen hallinnoimia, joten vastuu kunnossapidosta, parannuksista ja raittien rakentamisesta kuuluu ELY:lle.

koululaisten iltapäivätoiminta

Koulut ja opiskeluip (09.11.2016, klo 00:03)

Miksi Seinäjoella on poistettu lasten iltapäivätoiminnasta osa-aikamaksu kokonaan ja kokoaikamaksua on huomasti nostettu? Useimmat pienten koululaisten vanhemmat tarvitsisivat iltapäivähoitoa tosiasiallisesti 2-3pv/vko, ei 5pv/vko ja nyt joutuu maksamaan koko maksun 120€/kk riippumatta käytöstä. Voisiko maksu määräytyä yksinkertaisesti käyttöpäivien mukaan? (jollain minimirajalla) Näin ryhmään voitaisiin ottaa enemmän lapsia, myös 2. luokkkalaisia.

Ville Järvi, Erityisopetuksen rehtori (17.11.2016, klo 10:55)

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen perustuu perusopetuslakiin. Paikalliset, toimintaa ohjaavat linjaukset perustuvat varhaiskasvatus- ja koulutuskunnan hyväksymään aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. Lautakunta on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista viimeksi 16.12.2015 ja 20.1.2016. Tarkistukset perustuivat perusopetuslain 48 f §:n muutokseen 1.8.2016 alkaen.

Lakimuutoksella iltapäivätoiminnasta perittävien enimmäismaksujen ylärajaa korotettiin 80 eurosta 160 euroon. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päätyi Seinäjoen kaupungin osalta ratkaisuun, jossa maksuja ei korotettu ylimpään rajaan asti. 160 euron sijasta kuukausimaksuksi määrättiin 120€. Lisäksi 20.1.2016 lautakunta tarkensi asiaa siten, että saman perheen lapsille tuli ns. sisaralennus, joka tarkoittaa maksuna puolta varsinaisesta kuukausimaksusta eli 60€/kk. Osittaisen käytön osalta on linjattu, että siitä ei maksuhuojennuksia myönnetä.

Ideapark vai

HallintoKaupungin kehityksestä huolestunut (15.11.2016, klo 12:15)

Onko ideapark -kauppakeskus nyt pois jatkosta ja tilalle tuleekin tavallinen kauppakeskus (lakeuden ankkuri)? Vai onko tämä asia vielä jotenkin kesken? Ideaparkin ja "tavallisen" kauppakeskuksen ero kiinnostavuudessa ja ihmisten houkuttelussa ostoksille on suunnilleen sama kuin vertaisi Ikeaa ja K-markettia. Todella huono päätös jos näin on.

Erkki Välimäki, kehittämisjohtaja (16.11.2016, klo 14:52)

YIT ja Kauppa-Jouppi saivat jatkoaikaa ensi vuoden kesäkuuhun. Odotuksena on, että hankkeen toteutuminen varmistuu sinä aikana.

Alueella on valmis kaava mittavaan kaupalliseen rakentamiseen. Mikäli YIT:n hanke ei toteudu, alue mitä todennäköisimmin kiinnostaa muita toimijoita. Myös
Ideaparkilla on silloin mahdollisuus osoittaa kiinnostusta alueeseen.

Lakeuden Ankkuri on Ideaparkin lailla sekin varsin mittava kaupallinen hanke. Siitäkin tulisi todella merkittävä kaupallinen keskus.