+
Tulosta
Etusivu

Kysy kaupungilta

Seinäjoen kaupungin virkamiehet vastaavat kuntalaisten esittämiin kaupungin asioita koskeviin kysymyksiin. Henkilökohtaisiin, yksityiskohtaisiin tai pitkiin kysymyksiin ei ole www-sivulla mahdollista vastata. Jatkokysymyksissä kysyjä voi ottaa yhteyttä suoraan vastaajaan.

Kaupunkiympäristön toimialan palveluihin voit antaa palautetta tai esittää kysymyksiä palveluista ja toiminnasta uudessa Palautepalvelussa.

Palaute voi koskea katuja ja liikennettä, joukkoliikennettä, puistoja ja metsiä, kaupunkisuunnittelua, kaavoitusta, tontteja, ympäristöä, asumista, rakentamista tai toimitiloja.

Oikeasta reunasta löytyvällä hakutoiminnolla on mahdollista etsiä aiemmin esitettyjä kysymyksiä.

Lähetä kysymys

Kevyttä liikennettä?

Katujen kunnossapitoPekka (10.09.2016, klo 20:20)

Olisiko Pajuluoman alueelle saatavilla betoniporsaita ja liikennemerkkejä. Mopot ja mopoautot ajaa koulun viereisen puusillan yli. Kun viime viikonloppuna poimin puskista pari tuntia marjoja, niin laavua kohti meni 2 autoa, moottoripyörä ja kymmenisen mopoa.

Reijo Vaisto, kunnossapitopäällikkö (27.09.2016, klo 14:33)

Maastoliikennelaki
4 § Oikeus liikkua maastossa
Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa.
Eli puistoissa ja puistoraiteilla ei saa kulkea moottorikäyttöisellä ajoneuvolla nykyisin.
Periaatteena laissa on, että jo kiellettyä asiaa ei erikseen kielletä uudella merkillä.
Jos lisätään yhdistetty jk pp merkki (423) niin se velvoittaa kunnossapitoon. Puistoraiteilla ko. alueella auraukset ja hiekoitukset hoidetaan virka-aikoina, ei esim. viikonloppuisin.

Ehkä tiedotus koulun nuorisotiloissa toisi paremmin ongelmaan ratkaisua?

Pysäköinnistä keskelle tietä

Katu- ja liikennesuunnittelupujotellen liikenteessä (13.09.2016, klo 19:11)

Pysäköinnistä keskelle tietä, edelleen liikenteessä pujotellaan Kustaantiellä Alakylässä. En ymmärrä vastausta tilannetta tarkkaillaan...millä lailla tarkkaillaan - odotellaan kolareita vai ? Voitteko tarkentaa?

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö (19.09.2016, klo 13:15)

Liikennejaosto on esittänyt ja tekninen lautakunta päättänyt, että Kustaantielle ei laiteta pysäköintikieltoa ja että asiaa tarkkaillaan! Tarkkailu tarkoittaa sitä, että siellä käydään "tavanomaista useammin" seuraamassa pysäköintitilannetta muiden työhön liittyvien asioiden hoidon yhteydessä. Lisäksi seurataan myös sitä tuleeko asiasta lisää esityksiä.

Omien käyntieni aikana siellä on ollut muutamia autoja pysäköitynä. Sen suurempaa ongelmaa ei näinä aikoina ole ollut, mutta tilanne varmasti vaihtelee.

Sukupuolineutraalia kasvatusta?

Varhaiskasvatus"Herne nenässä" (16.09.2016, klo 12:37)

Hei, mikä mahtaa olla Seinäjoen kaupungin opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kanta sukupuolineutraaliin ja tasa-arvoiseen kasvatukseen ja opetukseen? Käytännössä sekä varhaiskasvatuksessa että kouluissa näkemykseni mukaan erotellaan pojat ja tytöt hyvin vahvasti jo naulakkojen värikylteistä lähtien. Myös tyttöjen ja poiken leikit ovat arkipäivää. Tällainen toiminta ei ole mielestäni nykypäivää vaan vaatii huomauttamista sekä toiminnan ylläpitäjältä lähempää tarkastelua.

Aija-Marita Näsänen, Varhaiskasvatusjohtaja (19.09.2016, klo 10:46)

Varhaiskasvatuksen osalta voin todeta, että lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan hänen omaksi persoonakseen. Tätä korostaa uusi varhaiskasvatuslakikin. Tämä vaatii myös kaikilta vk työskenteleviltä oman työn tarkastelua ja oppimista.

Kysymys on hyvin laaja ja monitahoinen. Kyseessä on mielestäni perustavanlaatuinen ihmisoikeuskysymys.

Asiaan vaikuttavat muutkin yhteiskunnalliset rakenteet kuin varhaiskasvatus. Jokainen meistä itsekin eri rooleissa: vk ammattilaisina, äiteinä, isinä, opeina, ukkeina, mummoina jne on tekemässä tätä käsitystä.

Asiasta tehdyt tutkimukset tuovat esiin kysyjän tietämän seikan siitä, että jo hyvin nuorena kotona, vk, harrastuksissa jne alkaa sukupuolinen jaottelu.

Ylistaron Kaukolanraitti

Katujen kunnossapitoJaanus (08.09.2016, klo 13:39)

Hei, koska Ylistaron Kaukolanraitti kunnostetaan?

Reijo Vaisto, Kunnossapitopäällikkö (08.09.2016, klo 15:24)

Terve, Kaukolanraitilla on tulossa päällysteen- ja kaivon korjauksia syyskuun loppupuolella, osittain lokakuun alkuun.Kyseessä on ELY-keskuksen projekti ja valmistuttuaan raitti siirtyy kaupungin kunnossapidettäväksi.