+
Tulosta
Etusivu

Kysy kaupungilta

Seinäjoen kaupungin virkamiehet vastaavat kuntalaisten esittämiin kaupungin asioita koskeviin kysymyksiin. Henkilökohtaisiin, yksityiskohtaisiin tai pitkiin kysymyksiin ei ole www-sivulla mahdollista vastata. Jatkokysymyksissä kysyjä voi ottaa yhteyttä suoraan vastaajaan.

Kaupunkiympäristön toimialan palveluihin voit antaa palautetta tai esittää kysymyksiä palveluista ja toiminnasta uudessa Palautepalvelussa.

Palaute voi koskea katuja ja liikennettä, joukkoliikennettä, puistoja ja metsiä, kaupunkisuunnittelua, kaavoitusta, tontteja, ympäristöä, asumista, rakentamista tai toimitiloja.

Oikeasta reunasta löytyvällä hakutoiminnolla on mahdollista etsiä aiemmin esitettyjä kysymyksiä.

Lähetä kysymys

Esteetön Seinäjokiko?

Katujen kunnossapitoKahden lapsen kanssa pyöräilevä (05.12.2016, klo 12:44)

Olisiko mahdollista saada enemmän resursseja kevyenliikenteenväylien talvikunnossapitoon? Mukavaa että muutkin kuin arkisin 8-16 autoilevat työntekijät pääsisivät turvallisesti ja ajallaan sinne minne pitää.

Reijo Vaisto, kunnossapitopäällikkö (15.12.2016, klo 13:26)

Kevyen liikenteen väylät ovat talvikunnossapidossa ensimmäisenä työlistalla.
5. joulukuuta oli poikkeuksellinen, sillä lumisade muuttui yön aikana kaatosateeksi ja vesi jäätyi nopeasti kylmään maahan. Kunnossapidon alueet ovat isoja, jolloin kalusto ei ehdi joka paikkaan yhtä aikaa, vaan priorisointia on tehtävä. Pääsääntönä on, että kalusto lähtee matkaan vasta lumisateen loputtua, sillä samojen katujen auraaminen moneen kertaan on erittäin kallista.

Rautatiekatu valmiiksi?

Katu- ja liikennesuunnitteluMummo (12.12.2016, klo 22:55)

Monet koululaiset ylittävät koulumatkallaan Vuoritien. Itäväylältä avattu yhteys kasvatti myös raskasta liikennettä Vuoritiellä.Rautatiekadusta ei enää paljoa puutu, jotta sitä pitkin pääsisi keskustaan. Onko sen rakentamisaikataulu jo päätetty? Rautatiekadun valmistuttua Vuoritie rauhoittuisi enemmän paikallisliikenteelle.

Kari Havunen, kaupungininsinööri (13.12.2016, klo 10:48)

Kiitos kysymyksestä.

Liikenne itäväylältä Rautatiekatua pitkin on ollut yllättävän pientä, noin 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Toisaalta Routakallion synnyttämä raskas liikenne häviää alueelta vuoden 2019 loppuun mennessä maa-aines- ja ympäristölupien päättymisen jälkeen.

Rautatiekadun rakentamisen aikataulua Vuoritiestä eteenpäin ei ole olemassa tällä hetkellä. Ensi vuoden kunnallistekniikan investointibudjettiin se ei sisälly.

Jäätiköllä olevat pyörätiet

Katujen kunnossapitoLuistimet jalkaan? (06.12.2016, klo 22:12)

Kuka vastaa kaupungin pyöräteiden kunnossapidosta?(esim.Ruukintie)5.12 kaikki pyörätiet olivat jäätiköllä, ei hiekan muruakaan!Oli pelottavaa pyöräillä aamusta töihin!Maksaako kaupunki jos ihmiset kaatuvat ja loukkaantuvat?

Reijo Vaisto, kunnossapitopäällikkö (07.12.2016, klo 09:48)

Tekniikkakeskuksen kunnossapito-osasto hoitaa kaupungin pyöräteitä lukuun ottamatta puistoraitteja. Ruukintien pyörätiet oli 5.12.hiekotettu puoleenpäivään mennessä. Edellisillan ja yön aikana satoi aluksi lunta, paikoittain lähes 8 cm, ja aamun tunteina perään tuli runsaasti vettä. Kalusto lähti ensin auraamaan ja kesken aurausten osa kalustosta lähti hiekoittamaan. Kaupungin laajuudesta johtuen pyörätiet olivat hiekoitettu n. klo 14.00.mennessä.

rakennusluvat

Rakentaminenerikoista rakentamista (09.03.2016, klo 00:24)

Miksi Seinäjoella toisten asunto-osakeyhtiöiden piti hakea rakennus/toimenpidelupaa terassien pelkkiin lasituksiin ja pienen aidan pätkän rakentamiseen - molempiin tarvittiin oma lupa. Toisissa taloyhtiöissä saa terasseja rakentaa ihan luvatta, tehdä laajennuksia, jatkaa valokatosta, tehdä lasitukset ja jokaiseen eri tavalla ja osasta terasseista tehdä umpiomallisia.Kukaan ei valvo!

Arto Kruuti, rakennustarkastaja (25.11.2016, klo 08:45)

Nykyisten sääntöjen mukaan terassia ei saa rakentaa luvatta, mutta terassin lasittaminen ja kattaminen on toimenpideluvan alaista toimintaa. Valvontaa ei voi nykyresursseilla järjestää täysin kattavasti.

Tiet kuntoon, ennen vahinkoa.

Katujen kunnossapitoPitääkö odottaa vahinkoa (19.11.2016, klo 16:47)

Koska Hautalantie, Niemistöntie, Auneksentie saisi kevyen liikenteen väylän tai suuren tie parannuksen? Pienille lapsille todella vaarallinen. Kapea, mutkainen ja todella huonolle hoidolla ympäri vuoden.

Reijo Vaisto, Kunnossapitopäällikkö (21.11.2016, klo 08:34)

Nämä kaikki kolme tietä ovat ELY-keskuksen hallinnoimia, joten vastuu kunnossapidosta, parannuksista ja raittien rakentamisesta kuuluu ELY:lle.

Lastensuojelu

SosiaalipalvelutLaskupää (20.10.2016, klo 10:51)

Lastensuojelusta vaahdotaan kuinka tekevät parhaansa. Julkisia yhteiskunnan rahoja syydetään surutta siinä vaiheessa kun tilanne on överi, mutta ennaltaehkäisyyn ei myönnetä vaikka silloin säästyisi huomattava määrä julkisia rahoja. Samoin palaverit eri paikkakunnilla. Ei joka paikkaan ja joka tilanteessa ole tarvetta kunnan työntekijöiden itse mennä. Tietoliikenne kulkee nopeammin ja ls-väki saa keskittyä oleelliseen eri ruuhkan purkuun. Kysymys on: miksi kaupungin virkailijat eivät ole millään lailla vastuussa tekemistään päätöksistä? Yritys antaa sanktioita jos tt tekee mokia, kaupunkiko on hyväntejälaitos työntekijöilleen?

Janne Pajaniemi, Lastensuojelun johtaja (18.11.2016, klo 08:48)

Kaupungin työntekijät ovat vastuussa heille annetuista työtehtävistä ja viranhaltijat virkavastuussa tehtävissään. Ennaltaehkäisyyn panostetaan laajalla rintamalla koko kaupungissa
Tietotekniikkaa ja niin sanottua digiloikkaa toteutetaan siinä määrin kun se on mahdollista sekä taloudellisin resurssein että saatavilla olevien ohjelmistojen ja laitteiden sopivuus huomioiden.

Joessa on

Vapaa-aika ja liikuntaPekka Niemistö (03.06.2016, klo 17:09)

Hei!Haluaisin ystävällisimmin tiedustella, koska kaupunki on viimeksi istuttanut Seinäjoen jokiosuudelle lohensukuista kalaa? Mitä kalaa on istutettu? Viimeisin vastauksenne oli: "Kyrkösjärven kalastusseura on istuttanut ja istuttaa vuosittain 2-4 kertaa pyyntikokoista lohen sukuista kalaa järven ja joen eri kohtiin." Minä jatkan: Tapahtuuko nämä istutukset heti suoraan alemmaksi Seinäjoen ja Kyrönjoen yhtymään? Kyrkösjärven istutuksista on tietoa, mutta joen kohdalla pimennossa.

Hanna Latva-Kiskola, ympäristötarkastaja (17.11.2016, klo 14:49)

Seinäjoen kaupunki ei tee istutuksia. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on paras tieto kalaistutuksiin liittyen. Istutuksista tietää esimerkiksi jyrki.latvala@ely-keskus.fi.

Biokaasu

JoukkoliikenneHämmentynyt (14.03.2016, klo 19:08)

Biokaasua on tankattavissa Seinäjoella internetin mukaan 2012 lähtien, missä? Ainakin lehtileikkeet lupaavat puutaheinää. Eikö pohjanmaa ole oikea kulta-aitta biokaasun teolle, enerkiaa olisi? Miksi elämme kalliisti (bensa, diesel)? Eikö jo eu velvoita puhtaampiin poltoaineiden käyttöön? Eikö tämä loisi uusia työpaikkuja ja estäisi rahan virtaamista ulkomaille? Eikö pohjanmaalisille kelpaa omavaraisuus energiassa.

Hanna Latva-Kiskola, ympäristötarkastaja (17.11.2016, klo 14:48)

Lehtiuutisointi oli vuonna 2012 ennakoivaa. Ilmeisesti biokaasun tankkausta ei vielä silloin saatu taloudellisesti kannattavaksi. Seinäjoella ei siis ole vielä tankkausmahdollisuutta.
Erilaisia hankkeita voi olla vireillä, mutta niistä ei ympäristönsuojelulla ole tarkempaa tietoa.

koululaisten iltapäivätoiminta

Koulut ja opiskeluip (09.11.2016, klo 00:03)

Miksi Seinäjoella on poistettu lasten iltapäivätoiminnasta osa-aikamaksu kokonaan ja kokoaikamaksua on huomasti nostettu? Useimmat pienten koululaisten vanhemmat tarvitsisivat iltapäivähoitoa tosiasiallisesti 2-3pv/vko, ei 5pv/vko ja nyt joutuu maksamaan koko maksun 120€/kk riippumatta käytöstä. Voisiko maksu määräytyä yksinkertaisesti käyttöpäivien mukaan? (jollain minimirajalla) Näin ryhmään voitaisiin ottaa enemmän lapsia, myös 2. luokkkalaisia.

Ville Järvi, Erityisopetuksen rehtori (17.11.2016, klo 10:55)

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen perustuu perusopetuslakiin. Paikalliset, toimintaa ohjaavat linjaukset perustuvat varhaiskasvatus- ja koulutuskunnan hyväksymään aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. Lautakunta on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista viimeksi 16.12.2015 ja 20.1.2016. Tarkistukset perustuivat perusopetuslain 48 f §:n muutokseen 1.8.2016 alkaen.

Lakimuutoksella iltapäivätoiminnasta perittävien enimmäismaksujen ylärajaa korotettiin 80 eurosta 160 euroon. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päätyi Seinäjoen kaupungin osalta ratkaisuun, jossa maksuja ei korotettu ylimpään rajaan asti. 160 euron sijasta kuukausimaksuksi määrättiin 120€. Lisäksi 20.1.2016 lautakunta tarkensi asiaa siten, että saman perheen lapsille tuli ns. sisaralennus, joka tarkoittaa maksuna puolta varsinaisesta kuukausimaksusta eli 60€/kk. Osittaisen käytön osalta on linjattu, että siitä ei maksuhuojennuksia myönnetä.

Ideapark vai

HallintoKaupungin kehityksestä huolestunut (15.11.2016, klo 12:15)

Onko ideapark -kauppakeskus nyt pois jatkosta ja tilalle tuleekin tavallinen kauppakeskus (lakeuden ankkuri)? Vai onko tämä asia vielä jotenkin kesken? Ideaparkin ja "tavallisen" kauppakeskuksen ero kiinnostavuudessa ja ihmisten houkuttelussa ostoksille on suunnilleen sama kuin vertaisi Ikeaa ja K-markettia. Todella huono päätös jos näin on.

Erkki Välimäki, kehittämisjohtaja (16.11.2016, klo 14:52)

YIT ja Kauppa-Jouppi saivat jatkoaikaa ensi vuoden kesäkuuhun. Odotuksena on, että hankkeen toteutuminen varmistuu sinä aikana.

Alueella on valmis kaava mittavaan kaupalliseen rakentamiseen. Mikäli YIT:n hanke ei toteudu, alue mitä todennäköisimmin kiinnostaa muita toimijoita. Myös
Ideaparkilla on silloin mahdollisuus osoittaa kiinnostusta alueeseen.

Lakeuden Ankkuri on Ideaparkin lailla sekin varsin mittava kaupallinen hanke. Siitäkin tulisi todella merkittävä kaupallinen keskus.

Katuvalojen sammutus

Katujen kunnossapitoKiinnostunut (24.10.2016, klo 20:09)

Vuonna 2014 elokuussa päätettii katuvalojen yösammutuksesta Seinäjoen alueella pois lukien keskustan alue. Onko kyseisestä toimesta näin jälki käteen tutkittu vaikutuksia asukkaiden turvallisuuden tunteeseen? Onko esiintynyt enemmän levottomuuksia? Millaiset energiasäästöt toimella saatiin aikaiseksi? Onko muita vaikutuksia ollut seinäjoenkaupungille ja asukkaille tästä toimesta?

Reijo Vaisto, Kunnossapitopäällikkö (27.10.2016, klo 09:54)

Vastaan vain energiasäästöjen osalta, koska mahdolliset levottomuudet tai turvallisuusasiat eivät tule meidän tietoon. Säästöt yöaikaisista sammutuksista vaihtelevat 110.00 - 135.00 euron välillä / vuosi.

Kevyttä liikennettä?

Katujen kunnossapitoPekka (10.09.2016, klo 20:20)

Olisiko Pajuluoman alueelle saatavilla betoniporsaita ja liikennemerkkejä. Mopot ja mopoautot ajaa koulun viereisen puusillan yli. Kun viime viikonloppuna poimin puskista pari tuntia marjoja, niin laavua kohti meni 2 autoa, moottoripyörä ja kymmenisen mopoa.

Reijo Vaisto, kunnossapitopäällikkö (27.09.2016, klo 14:33)

Maastoliikennelaki
4 § Oikeus liikkua maastossa
Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa.
Eli puistoissa ja puistoraiteilla ei saa kulkea moottorikäyttöisellä ajoneuvolla nykyisin.
Periaatteena laissa on, että jo kiellettyä asiaa ei erikseen kielletä uudella merkillä.
Jos lisätään yhdistetty jk pp merkki (423) niin se velvoittaa kunnossapitoon. Puistoraiteilla ko. alueella auraukset ja hiekoitukset hoidetaan virka-aikoina, ei esim. viikonloppuisin.

Ehkä tiedotus koulun nuorisotiloissa toisi paremmin ongelmaan ratkaisua?

Hamarintie-Uittomiehenkatu -risteys

Katu- ja liikennesuunnitteluAsukas (30.08.2016, klo 14:22)

Hamarintie-Uittomiehenkatu -risteysalueelta on kaadettu puita ja pusikkoa. Onko tähän viimein tulossa kiertoliittymä/liikenneympyrä? Sitä nimittäin todella kaivattaisiin. Se parantaisi kyllä ehdottomasti tämän risteyksen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Liian monta kolaria jo sattunut tässä risteyksessä!

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö (19.09.2016, klo 13:17)

Toistaiseksi ei ole tulossa toimenpiteitä kyseiseen risteykseen. Alustavia suunnitelmia on tehty, mutta Hamarintien kaltevuus aiheuttaa vaikeuksia saada suunniteluohjeiden mukainen kiertoliittymä tai liikennevaloristeys toteutetuksi kohtuullisilla kustannuksilla.

Pysäköinnistä keskelle tietä

Katu- ja liikennesuunnittelupujotellen liikenteessä (13.09.2016, klo 19:11)

Pysäköinnistä keskelle tietä, edelleen liikenteessä pujotellaan Kustaantiellä Alakylässä. En ymmärrä vastausta tilannetta tarkkaillaan...millä lailla tarkkaillaan - odotellaan kolareita vai ? Voitteko tarkentaa?

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö (19.09.2016, klo 13:15)

Liikennejaosto on esittänyt ja tekninen lautakunta päättänyt, että Kustaantielle ei laiteta pysäköintikieltoa ja että asiaa tarkkaillaan! Tarkkailu tarkoittaa sitä, että siellä käydään "tavanomaista useammin" seuraamassa pysäköintitilannetta muiden työhön liittyvien asioiden hoidon yhteydessä. Lisäksi seurataan myös sitä tuleeko asiasta lisää esityksiä.

Omien käyntieni aikana siellä on ollut muutamia autoja pysäköitynä. Sen suurempaa ongelmaa ei näinä aikoina ole ollut, mutta tilanne varmasti vaihtelee.

Sukupuolineutraalia kasvatusta?

Varhaiskasvatus"Herne nenässä" (16.09.2016, klo 12:37)

Hei, mikä mahtaa olla Seinäjoen kaupungin opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kanta sukupuolineutraaliin ja tasa-arvoiseen kasvatukseen ja opetukseen? Käytännössä sekä varhaiskasvatuksessa että kouluissa näkemykseni mukaan erotellaan pojat ja tytöt hyvin vahvasti jo naulakkojen värikylteistä lähtien. Myös tyttöjen ja poiken leikit ovat arkipäivää. Tällainen toiminta ei ole mielestäni nykypäivää vaan vaatii huomauttamista sekä toiminnan ylläpitäjältä lähempää tarkastelua.

Aija-Marita Näsänen, Varhaiskasvatusjohtaja (19.09.2016, klo 10:46)

Varhaiskasvatuksen osalta voin todeta, että lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan hänen omaksi persoonakseen. Tätä korostaa uusi varhaiskasvatuslakikin. Tämä vaatii myös kaikilta vk työskenteleviltä oman työn tarkastelua ja oppimista.

Kysymys on hyvin laaja ja monitahoinen. Kyseessä on mielestäni perustavanlaatuinen ihmisoikeuskysymys.

Asiaan vaikuttavat muutkin yhteiskunnalliset rakenteet kuin varhaiskasvatus. Jokainen meistä itsekin eri rooleissa: vk ammattilaisina, äiteinä, isinä, opeina, ukkeina, mummoina jne on tekemässä tätä käsitystä.

Asiasta tehdyt tutkimukset tuovat esiin kysyjän tietämän seikan siitä, että jo hyvin nuorena kotona, vk, harrastuksissa jne alkaa sukupuolinen jaottelu.

Ylistaron Kaukolanraitti

Katujen kunnossapitoJaanus (08.09.2016, klo 13:39)

Hei, koska Ylistaron Kaukolanraitti kunnostetaan?

Reijo Vaisto, Kunnossapitopäällikkö (08.09.2016, klo 15:24)

Terve, Kaukolanraitilla on tulossa päällysteen- ja kaivon korjauksia syyskuun loppupuolella, osittain lokakuun alkuun.Kyseessä on ELY-keskuksen projekti ja valmistuttuaan raitti siirtyy kaupungin kunnossapidettäväksi.

Roskikset

Katujen kunnossapitoMari (23.07.2016, klo 08:45)

Hei!Mihin on mahtanut kadota Hyllykalliollta ja Pohjassa kaikki kadunvarsiroskikset?Ei huvittaisi kantaa koirankakkapussia aina kilometrikaupalla.Lisäksi onko mahdollista saada edes yksi roskis Vapaudentielle välille Marttilan koulu - Anttila... ?

Reijo Vaisto, kunossapitopäällikkö (05.09.2016, klo 13:50)

Kadunvarsiroskikset olivat yksityisyritysen omaisuutta ja kaupungin ja yrittäjän sopimus loppui kesällä. Kaupunki asentaa syksyn aikana tilalle omat roskiksensa ja hoitaa tyhjennykset.

Jakeluautot tukkivat Maamiehenkadun päivisin

Katu- ja liikennesuunnitteluToni (19.04.2016, klo 00:29)

Maamiehenkatu on joka arkipäivä useaan kertaan päivässä enemmän tai vähemmän tukittu jakeluautojen pysäköinnin vuoksi. Asialle täytyy kaupungin tehdä jotain vai onko ainut vaihtoehto soittaa joka kerta poliisit paikalle?

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö (28.07.2016, klo 13:30)

Jakeluautotkaan eivät saa estää liikennettä kadulla. Niiden pysäköinti on varsin "värikästä". Pysäköintiä valvoo kaupungin pysäköinninvalvonta. Mikäli ajoradan liikenne estyy tai vaaraa aiheutuu, voi poliisi tulla puuttumaan asiaan. Kieltomerkit eivät tunnu tehoavan ja mm. jalkakäytävillä pysäköidään ja ajetaan.

¨Teollisuustie

Katu- ja liikennesuunnitteluRami (06.06.2016, klo 11:53)

Voisitte laittaa pysäköintikiellon teollisuustielle lakeuden ympäristöhuollon kohtaan. Nyt jättävät kuorma-autojen kärryjä parkkiin päivittäin ja aiheuttaa haittaa ja vaaratilanteita varsinkin talviaikaan.

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö (28.07.2016, klo 13:29)

Teollisuustien toisella puolella on pysäköintikielto koko matkaltaan. Peräkärryt ovat "sallitulla" puolella. Niiden väistelystä on haittaa, mutta toistaiseksi ei ole mahdollista sijoittaa niitä muualle. Kadulla ajoneuvon säilyttäminen ei ole sallittua. Kadun varrelle pysäköidään runsaasti myös muita ajoneuvoja kirpputorin kohdalla.

Pysäköinnistä keskelle tietä

Katu- ja liikennesuunnittelupujotellen liikenteessä (28.05.2016, klo 07:47)

Kysyisin parkkeeraamisesta Kustaantielle Seinäjoen Alakylän koulun läheisyydessä. Onko luvallista pysäköidä tielle, koska siinä joutuu pujottelemaantoiselle kaistalle näitä pysäköityjä autoja väistäen ja yhteentörmäys on monesti lähellä kun kurvissa tuleekin toinen auto vastaan. Näkyvyys estyy myös pienillä koululaisilla katua ylittäessä, jotka tulevat rivitaloyhtiöiden pihoilta. Tämä on ongelma juuri koulun kohdassa.Toivon tähän vastausta mahdollisimman pian ennen kolarien välttämiseksi.

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö (28.07.2016, klo 13:24)

Kustaantielle on esitetty pysäköintikieltoa ulkokaarteen puolelle. Liikennejaosto ei toistaiseksi sellaista siihen päättänyt asettaa. Kielto olisi parempi laittaa sisäkaarteen puolelle, jolloin pysäköidyt autot eivät ole näkemäesteenä. Tilannetta tarkkaillaan.

Liikennejärjestelyt kaupungissa heinäkuussa 2016

Katu- ja liikennesuunnittelukaupungin asukas (17.07.2016, klo 00:17)

Miksi Kirkkokatu pysyy suljettuna useiden päivien ajan tangomarkkinoiden jälkeen? Kaupungissa on menossa asuntomessut ym. muita tapahtumia ja kaupungin liikennejärjestelyt ovat poikkeuksellisia muutenkin. Esim "vekseliaukio" eli vanha kauppatorin liikenne onsuljettuna eli liikenne on jumittettu tosi tehokkaasti! Seinäjoen kaupunki antaa itsestään aika huonon kuvan tällä hetkellä liikennejärjestelyistä.

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö (28.07.2016, klo 13:21)

Kirkkokadun ns. pitkä sulku on tehty teknisessä lautakunnassa peräkkäisten tapahtumien vuoksi. Tänä vuonna Tangomarkkinoiden jälkeen on kuitenkin ollut kaksi viikonloppua, jolloin tapahtumia kadulla ei ole ollut. Mikäli tapahtumilla ensi vuonna on samankaltaiset aikataulut, tarkastellaan asiaa kriittisemmin ja vähennetään suluista aiheutuvaa haittaa.

Pyörätie Hamarintien varteen?

Katu- ja liikennesuunnitteluAlueen asukas (20.07.2016, klo 10:28)

Nyt kun Bullerintiellä on monitoimihalli käytössä ja muutenkin alueen asutus lisääntyy, kysyisin milloin rakennetaan pyörätie Hamarintien varteen Kyrkösjärvetien kohdalta koulun suuntaan. Tämä tulisi monille koululaisille tarpeeseen.

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö (28.07.2016, klo 13:19)

Kyseisen pyörätien tarve on olemassa. Tarkoitus on lähivuosina, ehkä jo ensi vuonna, rakentaa Hamarintielle asemakaavan mahdollistama kiertoliittymä ja kevyen liikenteen alikulku sekä jatkoyhteys Soukkajoentielle. Tällöin muodostuu myös koululle uusi kevyen liikenteen yhteys Bullerin suunnasta. Seuraava vaihe voisi olla esittämänne pyörätie. Siihen saakka koululaisten on syytä käyttää esim. Kyrkösjärventietä koulumatkoillaan.

Satamontien kavennus.

Katu- ja liikennesuunnitteluPörri. (21.07.2016, klo 20:47)

Satamontien ja suunnistajanreitin risteyksen suojatiellä oleva kavennus on täysin toimimaton ratkaisu.Autot vain kiihdyttävät ehtiäkseen ennen vastaantulijaa ja kyseisessä risteyksessä liikkuu paljon sekä lapsia että kuorma-autoja.Koroke pakottaisi edes kuorma-autot hidastamaan.

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö (28.07.2016, klo 13:14)

Asiaa on käsitelty liikennejaostossa ja päädytty kyseiseen ratkaisuun toistaiseksi. Raskas liikenne ko. kohdassa vähenee, kun syksyllä Rautatiekadun jatke avataan liikenteelle.

Siirtolapuutarha

Puistot ja viheralueetPuutarhuri kerrostalosta (03.05.2016, klo 12:43)

Kaupungilla on joskus ollut suunnitelmia siirtolapuutarhan suunnitelmista. Kysynkin onko sellaista tulossa lähiaikoina? Olisin kiinnostunut sellaisesta paikasta ja tiedän että moni muukin olisi.

Krista Rintala, vs. viestintäpäällikkö (06.06.2016, klo 10:12)

Siirtolapuutarhasta on tullut useampi kysymys, kts. edellinen vastaus aiheeseen.

Siirtolapuutarha

Rakentaminenviherpeukalo (02.06.2016, klo 22:16)

Eparissa oli juttu jossa kerrottiin siirtolapuutarhasta. Kuinka isoja aloja nyt on kaavoitettu, mikä on neliöhinta tai vuokra? Tuleeko tontille rakentaa mökki ja jos niille rakennetaan, tuleeko rakennuslupa aineisto olla yhtä laaja kuin omakotitaloissa eli maaperätutkimukset kairauksineen ja koko muu suunnitelmamäärä. Tuleeko alueelle vesi, viemäri, hulevesi, sähkö (ja kaukolämpö) joihin on liityttävä.Onko Suunnistajanreitin ja pyörätien väliin tulossa jotain tammia tms puita mitä muualle on istutettu?

Taru-Maaria Herttua-Suokko, kaupungingeodettii (06.06.2016, klo 08:35)

Siirtolapuutarhan suunnittelu on vasta aluillaan eikä sen suhteen ole vielä määritelty vuokrausperiaatteita, hintoja eikä rakentamistapaohjeita .Myöskään tarvittavaa infraa ei ole vielä suunniteltu, mutta varmasti vesi ja viemäri ovat perusasioita, jotka tulevat toteutettavaksi. Osalle alueesta ( noin 0,35 ha ) voidaan rakentaa mökkejä ja osa ( yht. noin 0,6 ha ) alueesta on kaavoitettu pelkkiä palstoja varten.

Suunnistajanreitin istutuksista tietää kaupunginpuutarhuri Kari Hirvensalo, kari.hirvensalo@seinajoki.fi.

Kertunlaakson roskikset

Katujen kunnossapitoIhmettelijä (11.05.2016, klo 21:54)

Hei!Mihinköhän on kadonnut kertunlaaksontieltä kaikki roskikset?! Olisi ihan kiva kerätä ne koiran jätökset ja viedä roskiin jos ei tarvitsisi toista kilometriä kävellä että tulee roskis vastaan(joka ei välttämättä ole tienvieressä/matkan varrella), roskiksia saisi myös olla hevoskorventiellä ja mäki-hakolantiellä. Eli nyt takaisin ne muutamat roskikset mitkä matkan varrella oli ja lisääkin saisi laittaa!

Kari Hirvensalo, kaupunginpuutarhuri (12.05.2016, klo 15:32)

Kaupunki uudistaa roska-astioita ja samalla tarkentaa niiden sijoittelua. Vanhoja roska-astioita on poistettu, eikä uusia ole vielä kaikkialle asennettu.

Kertunlaakson viheralueet

Puistot ja viheralueetUlkoilija (18.04.2016, klo 14:47)

Ollaanko kaupungin toimesta tekemässä Kertunlaaksossa Heikinkadun, Vuokonkadun ja Juhaninkadun yhdistävään viheralueeseen mitään parannuksia tai kevyenliikenteen väylää/hiekkatietä. Nyt alue on osittain ihan käyttämätöntä ja epäsiistiä niittyä, jonka kunnossapidosta ei huolehdi kukaan ja osittain yhden talon asukkaan haltuunottamaa aluetta. Alue olisi hyvä leikkipaikka alueen lapsille tai läpikulkupaikka kadulta toiselle. Kertunlaakson viheralueiden rakentaminen on jäänyt monelta osin keskeneräiseksi. Itse kaipaan ennen kaikkea kulkureittejä alueiden välille.

Kari Hirvensalo, kaupunginpuutarhuri (12.05.2016, klo 15:31)

Vuokon- ja Juhaninkadun väliseen puistokaistaleeseen ei ole kaavan mukaan merkkitty puistoraittivarausta. Juhaninkadun ja Metsonpolun väliselle puistokaistalle taas on mahdollisuus rakentaa puistoraitti. Vuokokadun päässä on kaavassa leikkipaikkavaraus. Tänä vuonna Hyllykallion alueen viherrakentamistyöt keskittyvät Karhuvuoren suuntaan loppukesästä.

Länsitien ja Nurmon kirkkotien risteys

Katu- ja liikennesuunnittelutulevan koululaisen äiti (12.04.2016, klo 22:25)

Hei, olen huolissani Nurmon kirkkotien ja Länsitien risteyksestä. Siinä ei ole edes suojatietä Länsitien yli vaikka molemmin puolin risteystä jatkuu kevyenliikenteenväylä. Muissa Länsitien ylityksissä on suojatie tai alikulku Nurmon kohdalla. Liikenneviraston tilaston mukaan liikennemäärä tässä kohtaa on 2451 autoa/vrk. Varsinkin aamulla tässä kohtaa on paljon autoja liikkeellä ja samalla pienet koululaiset yrittävät ylittää tietä. Onko tälle risteykselle suunnitelmia?

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö (25.04.2016, klo 10:25)

Hei,

Länsitie on valtion tie. Sitä halinnoi paikallinen ELY-keskus, joka päättää tien suojateistä, nopeusrajoituksista ja muista tiehen liittyvistä asioista. Suojateiden asettamiselle on rajoitteita mm. nopeusrajoitusten suhteen. Suuren rajoituksen alueelle ei suojateitä laiteta lainkaan. Kyseisellä paikalla taitaa olla 60 km/h rajoitus, joka voi jo sinällään olla este suojatielle.

Asiaa voi tiedustella tarkemmin paikallisesta ELY-keskuksesta.

Yhteys Kärjestä ohitustielle

Katu- ja liikennesuunnitteluJussi (14.03.2016, klo 11:35)

Onko Kärjen uudelta alueelta Ruukintien päästä suunnitteilla tietä Vuoritien jatkeelle ja Routakallion liittymään? Tai vaihtoehtoisesti Peräseinäjoen tielle?

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö (12.04.2016, klo 10:51)

Ruukintien päästä pääsee jatkossa sekä Routakallion, että Eskoon suuntaan. Liikenneverkon tavoitetilanne näkyy eteläisen Seinäjoen osayleiskaavassa. http://www.seinajoki.fi/material/attachments/seinajokifi/asuminenjaymparisto/kaavoitus/yleiskaavat/itavaylanjaetelaisenseinajoenosayleiskaava/6CsXJr5R8/30022.pdf

Vapaudentien jatkeen mahdollinen toteutuminen Törnävällä saattaa muuttaa joitain Ruukintien eteläpään ratkaisuja.

Tien levennys/kevyen liikenteen väylä Nurmonjoentielle

Katu- ja liikennesuunnitteluTurvallisempi koulutie (06.04.2016, klo 22:46)

Onko Nurmonjoentien kevyenliikenteen väylää/levennystä mahdollisesti jollakin aikataululla tulossa? Tarve on tälläkin palstalla jo useasti tullut esiin. Tie on Elyn hallinnoima, mutta kaupunki kaavoittaa tontteja ja kulku lisääntyy koko ajan.

Kari Havunen, kaupungininsinööri (11.04.2016, klo 14:01)

Kiitos kysymyksestä. Nurmonjoentie on todellakin, kuten toteat, ELY:n hallinnoima ja ylläpitämä maantie. ELY:ltä ei ole luvassa raitin rakentamista kyseiselle tielle lähivuosina.

Tien leventäminen ei liene perusteltu vaihtoehto, koska sillä olisi ajoneuvojen nopeutta lisäävä vaikutus. Kysymykseen tulee siis kevyen liikenteen väylän rakentaminen joko korotettuna tai erillisenä, jos halutaan parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta. Tämän vuoden budjetissa on suunnittelumääräraha ainakin kyseisen hankkeen suunnittelun käynnistämiseksi. Suunnittelu on aika vaativa tehtävä, koska tilaa kiinteistöjen läheisuudestä johtuen on hyvin niukasti. Suunnittelua tehdää siis jo tänä vuonna, mutta hankkeen varsinainen toteutusaikataulu ei ole tiedossa ja on siis kaupungin budjettikysymys.

Kuntalisä

VarhaiskasvatusMinä vaan (07.04.2016, klo 22:22)

Onko kuntalisän saamiselle edelletys että kotona on useampi kuin 1 lapsi? Kaksi lasta on jo koulussa ja kotona yksi alle 3 vuotias. Eli onko ihan turha hakea kuntalisää?

Aija-Marita Näsänen, varhaiskasvatusjohtaja (08.04.2016, klo 13:21)

HEI

Teidän perheellä ei ole oikeutta kuntalisään, kuten arvelitkin. Nettisivuillamme on kuntalisän saamisen ehdot. Yst. terv. Aija-M

Katujen lakaisu

Katujen kunnossapitoMurmeli (04.04.2016, klo 15:19)

Hei! Koska tiet lakaistaan Vapaudentie/Torikatu akselilla? Osaisi vähän jo suunnitella etukäteen, koska voisi pestä asunnon ikkunat lakaisun jälkeen.

Reijo Vaisto, Kunnossapitopäällikkö (05.04.2016, klo 09:26)

Terve,
Katujen ja liikennealueiden osalta hiekoitusmateriaalien lakaisut ovat alkaneet tänään Keskusta-alueella kaduilla ja jatkuu sääolosuhteiden salliessa (sateiden ja pakkasten huomioiden) seuraavat 2-4 viikkoa eteenpäin.

Kalevankadun/Marttilantien liikennesumppu

Katujen kunnossapitopysäköintiongelmat estää normaali liikkumisen (24.02.2016, klo 08:37)

Miksi Kalevankadun varrella olevia "taskumaisia" pysäköintipaikkoja ei ole aurattu?Autot parkkeerataan tielle niin, että ei ole kuin yksi kaista käytössä.Samaten miksi Marttilantielle ei ole pysäköintikieltoa merkitty, kunliikenne sillä kadulla on erittäin vilkas ja lääkäripalvelujen käyttäjät ja henkilökuntapysäköi tien varteen, jossa ei ole pysäköintipaikkoja ja näin ei jää kuin yksi ajokaista käyttöön.

Reijo Vaisto, Kunnossapitopäällikkö (29.02.2016, klo 09:50)

Terve,
Parkkitaskuja ei ole voinut aurata, koska autot ovat pysäköitynä ruutuihin ja ne estävät aurakaluston pääsyn kohteeseen. Kalevankadun kevyenliikenteen raitin puolella on sama ongelma, lumitilaa ei ole sielläkään riittävästi.
Marttilantie on ollut usein liikennejaostossa esillä ja kokeiluja eri vaihtoehtoina (pysäköintikieltoja tms.) on suuniteltu. Katu on seurannassa ja ongelmaan pyritään löytämään kaikkia tyydyttävä ratkaisu.
Ystävällisin terveisin, Reijo Vaisto

Välkkilänkadun jatke

Katu- ja liikennesuunnittelupujottelija (15.01.2016, klo 21:05)

Kaavassa Välkkilänkadun päästä menee puistotie(?) Pohjan valtatien ja Kuortaneentien risteyksen ylittävälle kevyenliikenteen kaistalle. Onkohan tätä tarkoitus joskus toteuttaa? Tällä hetkellä autoliikkeen autot ovat parkissa niin, että kävely- ja pyöräliikenne kulkee autojen edestä ja väleistä autokaupan pihan läpi mm. liikuntakeskukselle. Olisi huomattavasti turvallisempaa kulkea autojen takaa kevyelle liikenteelle tarkoitetulla väylällä.

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö (24.02.2016, klo 16:05)

Pihojen käyttö näyttää toisinaan laajenevan kaavan mukaisen kevyen liikenteen väylän alueellle. Väylästä ei ole juurikaan tullut palautetta, eikä sen rakentaminen ole ollut esillä.

Liikuntareitistöt

Vapaa-aika ja liikuntaAsuinaluetta miettimässä (18.02.2016, klo 11:40)

Onko Niemistön/Heikkilänmäen alueelle tulossa liikunta- tai ulkoilureitistöjä kun sinne koko ajan rakennetaan ja asukasluku kasvaa? Onko koululta lähtevän reitin lisäksi muita suunnitelmia esim. laavuja?Olisi mukava tietää jos itsekin sieltä tonttia haaveilisi.

Tanja Särkipaju, vs. liikuntatoimenjohtaja (18.02.2016, klo 14:10)

Hei Heidi !
Niemistön koululta lähtevä kuntorata on tällä hetkellä 1250 m pitkä. Sen jatkeesta on kyläseurankin kanssa jo keskusteltu ja varmasti sitä jossain kohtaa tullaan jatkamaan. Laavukin on suunnitelmissa johonkin kallion päälle. En osaa suunnitelmista enkä aikatauluista tämän tarkempaa nyt kertoa, mutta tasaisesti eri alueilla suunnitelmia toteutetaan. Kaanaan Kyläseura on siellä alueella tosi aktiivinen lasten ja aikuisten liikuttaja.

Lämmitysmuoto

RakentaminenLämpöä (05.01.2016, klo 14:37)

Saako kaupungilta jotakin avustusta jos vaihtaa omaan taloon lämmitysmuodon energiaystävällisempään esim. maalämpöön?Joku vuosi sitten on ainakin saanut avustusta

Marjo Hallinen, asuntotoimensihteeri (18.02.2016, klo 13:51)

Nyt on haettavana valtion varoista (ARA:n) myönnettävät korjaus- ja energia-avustukset, mitä haetaan kaupungin kautta. Haku päättyy 24.3. Maalämpöpumppujärjestelmän rakentaminen on avustettava, mutta avustus voidaan myöntää vain, mikäli hakijaruokakunta alittaa VN:n asettaman bruttotulorajan. Muutama vuosi sitten tähän toimenpiteeseen sai avustusta ilman, että kysyttiin tuloja. Silloin avustus äi pienehköksi, kun tuli niin paljon hakemuksia, että valtion varaamat määrärahat eivät riittäneet täysimääräisenä kaikille.

Alla linkki kaupungin kuulutukseen ja siitä pääsee myös ARA:n nettisivuille, mistä voi tulostaa hakulomakkeen ARA 36a.

http://www.seinajoki.fi/asuminenjaymparisto/ajankohtaista/kuulutukset/2016/02/zIQwxajG9.html.stx

Annan mielelläni lisätietoa, mikäli tuloraja alittuu.

Ystävällisin terveisin
Marjo Hallinen
Asuntotoimensihteeri
Seinäjoen kaupunki/Asuntotoimi
Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki
p. 06 416 2121, marjo.hallinen@seinajoki.fi

Hallilanvuoren kuntopolku turvallisemmaksi

Vapaa-aika ja liikuntaToni (31.01.2016, klo 14:15)

Miksi ei vieläkään ole Hallilanvuoren 5 km:n kuntoradan kahta vaarallista mäen alla olevaa jyrkkää mutkaa loivennettu? Niistä on joskus ollut puhetta mutta mitään ei tapahdu. Todella vaarallista laskea suksilla varsinkin liukkaalla kelillä, kun latu yleensä menee huonoksi ulkokurvin puolelta ja keskipakoisvoima pyrkii viemään suoraan. Nuorenakin tuli sillointällöin kaaduttua ja kipeää saatua, joten en yhtään ihmettele, kun jotkut ajavat Jouppiskalle hiihtämään vaikka asuvat Hallilanvuoren lähellä.Myös jälkeenpäin tehty kävely/pyörätie on todella huonossa paikassa heti ison mäen alla olevassa mutkassa. Voisiko tähän tehdä ylikulkusillan, koska paikan siirto ei varmaan ole mahdollista?Lisäksi hiihtoladuilla muuten kuin suksilla liikkuminen pitäisi kyltein kieltää. Ainoastaan itse hiihtäjät tietävät miten ärsyttävää on hiihtää varsinkin kovettuneella pohjalla, jossa on yksikin polkupyörän renkaanjälki tai jalanjälkiä.

Tanja Särkipaju, vs. liikuntatoimenjohtaja (18.02.2016, klo 13:08)

Hei Toni !
Meillä otetaan ensi kesänä työn alle tuo rataprofiilin muutos ja siihen tullaan ajamaan maata. Ylikulkusillasta meidän pitää keskustella tekniikkakeskuksen kanssa. En osaa tässä ottaa kantaa siihen, onko mahdollista/ järkevää rakentaa siihen siltaa.
Hiihtoradoilla on hiihtokausi kun siellä on ladut. Käveleminen on kielletty. Vaikka laittaisimme kuinka paljon kieltokylttejä tahansa niin silti on aina niitä ihmisiä, joita "kiellot eivät kosketa". Ikävää sinänsä. Pyydän liikuntapaikkamestari tarkastamaan tilanteen, onko kylttien lisäykselle Hallilanvuorella aihetta.

Puolenmetrin aurauspalte x2 liittymässä

Katujen kunnossapitoYksi viel suht voimissa oleva mummo (28.01.2016, klo 20:47)

Onko mahdollista aurata pyöräteitä niin että talojen liittymien kohdalle ei tulisi aivan puolenmetrin paltteita kahden puolen . Meinaa olla ylitse pääsemätön este mummolle. KIITOS VASTAUKSESTA. Joutuukohan muuttamaan kaupunkiin.

Reijo Vaisto, Kunnossapitopäällikkö (01.02.2016, klo 10:16)

Kevyenliikenteenraitit aurataan joko kuorma-autolla tai traktorilla. Niissä käytettävät aurat eivät ole varustettuja "lumistop "laitteilla, joiden tarkoitus on estää lumen siirtyminen terän päästä esim. liittymään. Tällaiset laitteet ovat käytössä ainoastaan tiehöylissä. Tästä syystä lumet ovat liittymien kohdalla ja valitettavasti kiinteistön omistajien aurattavissa kunnossapitolain mukaisesti.