+
Tulosta
Etusivu

Kysy kaupungilta

Seinäjoen kaupungin virkamiehet vastaavat kuntalaisten esittämiin kaupungin asioita koskeviin kysymyksiin. Henkilökohtaisiin, yksityiskohtaisiin tai pitkiin kysymyksiin ei ole www-sivulla mahdollista vastata. Jatkokysymyksissä kysyjä voi ottaa yhteyttä suoraan vastaajaan.

Kaupunkiympäristön toimialan palveluihin voit antaa palautetta tai esittää kysymyksiä palveluista ja toiminnasta uudessa Palautepalvelussa.

Palaute voi koskea katuja ja liikennettä, joukkoliikennettä, puistoja ja metsiä, kaupunkisuunnittelua, kaavoitusta, tontteja, ympäristöä, asumista, rakentamista tai toimitiloja.

Oikeasta reunasta löytyvällä hakutoiminnolla on mahdollista etsiä aiemmin esitettyjä kysymyksiä.

Lähetä kysymys

Ketojenkatu kuntoon

Katujen kunnossapitoParannusta kadulle (08.07.2015, klo 17:30)

KETOJENKADUN KUNNOSSAPITOAiotaanko Seinäjoella kunnostaa ja parantaa viemäröintiä Ketojenkatu neljäntoista (14) ja kuudentoita (16) välillä ja miten ? Haitta 1) Rivitaloyhtiöiden välissä oleva oja (heinittynyt) on umpioja, ts, se ei johda mihinkään, vaikka viemäri on parin metrin päässä, siis työ on jätetty kesken silloin kun oja on kaivettu. Haitta 2) Rivitaloyhtiöstä 14 puuttuu sadevesiviemäröinti, ja seurauksena se, että lumien sulamisvedet, sadeve det sekä ojavedet valuvat Ketojenkadulle jääden ka dun epätasaisuuksiin isoiksikin laksoiksi mikä vaikeuttaa kadulla liikkumista kesäisin ja talvisin On kohtuutonta vaatia kadun kunnossapitoa talo yhtiöltä kun asumista haittaavat viemä röintiongelmat voidaan poistaa hyvällä työn suun nittelulla ja toteutuksella. Katuviemäröinti on puutteellinen, täysin riittämätön ,avoputkilla harvakseltaan, joka on mielestäni turvaton, eikä enää" tätä päivää".

Reijo Vaisto, kunnossapitopäällikkö (20.08.2015, klo 10:57)

Rivitaloyhtiöiden välinen yksityisellä maalla oleva oja ei kuulu kaupungin hoitoon ellei sellaisesta erikseen ole jotain sovittu. Yleisellä tasolla tonttien tulee hoitaa hulevetensä aiheuttamatta haittaa naapurilleen tai yleisille alueille kuten esim. kadulle. Ketojenkadun alla on hulevesiviemäri, johon tonttien tulee hulevetensä johtaa. Toisinaan kaupungin putkilinja tai avo-oja kulkee tonttien välissä vaikka kaupunki ei maata omistakaan. Tällaisissa tilanteissa putkilinjalle pyritään muodostamaan rasite tontille.

Metsätöitä

Puistot ja viheralueetVierestä seuraava (30.07.2015, klo 22:17)

Kertunlaaksossa oli Katariinankadun ja Juhaninkadun välissä metsäalue, joka hakattiin lähes kokonaan yhtäkkiä viime vuonna. Hakkausten jälkeen puut ja muut risut olivat hakkausalueella useita kuukausia ennen siivojen tekoa. Nyt metsässä jälleen kaadettiin puita. Onko alueelle tulossa jotain muutoksia vai miksi tälläisiä yksittäishakkuita metsässä tapahtuu aika ajoin? Eikö huomioiden kaupungin taloudellinen tilanne ja tasapainottaminen, näitäkin verorahoja voisi hyöty käyttää muualla?Esim. viime vuonna tehdyllä hakkuulla tuskin tehtiin "voittoa", ainoastaan alueen asukkaille aiheutui harmia lähimetsän lähes kokonaan hävitessä.

Kari Hirvensalo, kaupunginpuutarhuri (12.08.2015, klo 13:37)

Metsätyöt tehtiin mm. asukkaiden toiveiden vuosi, sillä metsä oli ylitiheä. Kaupunkimetsiä käsitellään normaalisti noin 10-15 vuoden välein.
Risuja ei ole päästy keräämään, koska metsäpohja on ollut tänä vuonna niin pehmeä sateiden vuoksi. Risut tullaan hakemaan alueelta, kun maapohja kestää sen. Kaupunkimetsien hoito ei ole voittoa tuottavaa, eikä sen tarvitse ollakaan.

Ahdas pyörätie

Puistot ja viheralueetVäistämisvelvollinen (22.07.2015, klo 14:33)

Voisiko kärjen K-marketin ja sedun aikuiskoulutuskeskuksen välisellä pyörätie osuudella(törnäväntie) karsia pyörätielle työntyviä oksia? tien oikeassa laidassa käveltäessä täytyy vahvasti koukata keskelle pyörätietä, koska oksat työntyvät niin keskelle tietä? Syksyllä/talvella suorastaan vaarallinen oksien osuessa silmiin.Toivottavasti saatte raivattua pajukot poies. :)

Kari Hirvensalo,, kaupunginpuutarhuri (12.08.2015, klo 13:36)

Teemme säännöllisesti katualueiden puiden ym kasvillisuuden hoitoleikkauksia, pääosin talviaikaan.