+
Tulosta
Etusivu

Kysy kaupungilta

Seinäjoen kaupungin virkamiehet vastaavat kuntalaisten esittämiin kaupungin asioita koskeviin kysymyksiin. Henkilökohtaisiin, yksityiskohtaisiin tai pitkiin kysymyksiin ei ole www-sivulla mahdollista vastata. Jatkokysymyksissä kysyjä voi ottaa yhteyttä suoraan vastaajaan.

Kaupunkiympäristön toimialan palveluihin voit antaa palautetta tai esittää kysymyksiä palveluista ja toiminnasta uudessa Palautepalvelussa.

Palaute voi koskea katuja ja liikennettä, joukkoliikennettä, puistoja ja metsiä, kaupunkisuunnittelua, kaavoitusta, tontteja, ympäristöä, asumista, rakentamista tai toimitiloja.

Oikeasta reunasta löytyvällä hakutoiminnolla on mahdollista etsiä aiemmin esitettyjä kysymyksiä.

Lähetä kysymys

Vuokonkatu-Juhaninkatu-Heikinkatu

Puistot ja viheralueetLeikkivien lasten äiti (31.03.2014, klo 12:14)

Kertunlaaksossa on Vuokonkadun, Juhaninkadun ja Heikinkadun päissä oleva viheralue epäsiisti ja vaarallinen syvine ojineen. Penkereet ovat jääneet tasoittamatta ja niissä kasvaa pelto-ohdaketta valtoimenaan. Loppukesästä siemenet haivenineen tukkivat ilmanvaihtokanavat. Tuleeko kaupunki tekemään ojille ja viheralueelle jotakin? Ei yhtään haittaisi, vaikka alue olisi yhtenäinen ja sitä pitkin pääsisi kulkemaan kyseisiltä kaduilta toiselle kävellen tai pyörällä. Juhaninkatu ja Heikinkatu onkin ojarummun avulla yhdistetty toisiinsa, mutta Vuokonkatukin voitaisiin yhdistää samalla tavalla näihin kahteen katuun.

Hannu Ojanen, kaupunginpuutarhuri (22.04.2014, klo 15:23)

Olemme aloittaneet Kertunlaakson alueen viheralueiden ja kaistojen kunnostamisen. Alueen ojat ovat hulevesijärjestelmään kuuluvia, eikä niitä tulla putkittamaan. Tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa tulemme harkitusti kunnostamaan viheralueita säännöllisen hoidon piiriin ja rakentamaan tarvittavilta osilta puistokäytäviä olemassa olevien määrärahojen puitteissa.

pyörätiekartta

Katu- ja liikennesuunnittelufillaroija (26.03.2014, klo 11:22)

Onko Seinäjoen alueelta saatavissa pyöräilytiekarttaa? En onnistunut ainakaan kaupungin sivuilta löytämään sellaista. Voisi suunnitella pyöräretkensä vähemmän pölyiselle reitille, kun nuo hiekatkin tällä hetkellä siivotaan kuivana eli pölyn määrä on melkoinen.

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö (02.04.2014, klo 10:17)

Varsinaista painettua pyöräilykarttaa ei ole tehty. Pyöräilyreitit ovat kartalle piirrettynä meillä olemassa, ja jossain vaiheessa laitamme ne kaupungin sivulle pdf-tiedostona hatettavaksi.

Se lisäpysäkki

Joukkoliikenneluvattu on (13.03.2014, klo 14:12)

Ehditäänköhän pystyttää se yksi pysäkki välille Vadelmaviita - Luhdikkaviita ennen kuin kesälomat alkaa?

Juha Kokko, Logistiikkapäällikkö (27.03.2014, klo 14:10)

Pysäkki on ollut paikallaan jo jonkin aikaa.

Perhepäivähoitajien huono kohtelu

VarhaiskasvatusTyytyväinen perhepäivähoidon asiakas (19.03.2014, klo 14:39)

Ihmettelen tyytyväisenä perhepäivähoidon asiakkaana eikö Seinäjoen kaupunki halua tukea perhepäivähoitajia ja saada lisää tekijöitä tähän ammattikuntaan? Kohtelu on ala-arvoista, esimerkkinä jos hoitajalla on lapsia ainoastaa yhdestä perheestä ja he ovat poissa hoidosta sairastumisen vuoksi, hoitajalle nämä päivät ovat palkattomia! Kun on kaksi sisarusta samasta perheestä, tämä poissaolojakso saattaa olla yli viikonkin mittainen. Ymmärrän, että silloin ei tule ateriakorvausta, mutta palkka on kohtuutonta viedä.
Toki hoitaja voi silloin viettää vuosilomapäiviä... Mutta kuka niin haluaa tehdä.
Lisäksi tuntuu olevan säästöjä muutaman kympin takia (kuluja joita aiheutuisi kaupungille) jotka vaikeuttavat huomattavasti perhepäivähoitajien työtä..
Kysymys siis kuuluu, onko tavoite saada kaikki lapset päiväkoteihin?

Aija-Marita Näsänen, varhaiskasvatusjohtaja (24.03.2014, klo 12:47)

Kiitos kysymyksestäsi.Tarkoituksena ei ole laittaa kaikkia kaupungin lapsia päiväkotiin. Arvostamme kaikkia päivähoitomuotoja yhtälailla.
Yritämme koko ajan saada lisää pphoitajia, toki vaadimme heiltä myös kelpoisuutta ja soveltuvuutta alalle. Kuka tahansa tuohon työhön haluava ei tehtävään sovellu.

Olet saanut jostain väärää tietoa palkkauksesta ja oikaisen asian. Jos sinulla on kysyttävää asiaan liittyen, voit olla yhteydessä joko pphoidonohjaaja Riina Koivusaloon tai aluejohtaja Tuija Tiituun. Perhepäivähoitajilla on kk-palkka. Vaikka hoitolapsi on sairas ja sen vuoksi poissa hoidosta, saa pphoitaja kk-palkkaa. Jos vaikka 4 lapsesta 3 on sairaana ja poissa viikon, saa pphoitaja ihan normaalin kk-palkan. Joskus voi käydä niin, että lapsia ei ole yhtään hoidossa. Silloin pphoitaja voi mennä töihin varahoitopaikkaansa (päiväkotiin tai ryhmikseen). Silloinkin on kk-palkka koko kuukauden. Hoitaja voi myös pitää tasausvapaita, nämä ovat palkallisia vapaapäiviä. Ateriakorvaus maksetaan tehdyistä aterioista. Kuluja ei tule, jos lapset eivät ole syömässäkään. Eihän kenellekään makseta kilometrikorvauksiakaan ajamattomista työajoista.
Seinäjoella on paikallinen sopimus perhepäivähoitajien palkkauksesta 1.8.13 alkaen. Kaupunki panosti pphoitajien palkkaukseen kirjanpidon mukaan 1.8.13 lk. lisää 250.000 euroa. Minusta se oli hyvä saavutus, varsinkin tässä taloudellisessa tilanteessa.

Kansalaisraatitoiminta

HallintoEläkeneuvos (15.03.2014, klo 09:59)

Komialta kirkolta hei.
Mitä kautta kansalaisraatitoimintaa järjestetään? Kaikkea kun ei aina huomaa
niin voipi olla, että sellainen on jo pidetty täällä Ylistarossakin. Täällä perustettiin
viime vuonna Kirkonkylän Asukasyhdistys ja näin toiminnan alkuvaiheeseen
sellaisen järjestäminen vaikka yhteistyössä voisi olla hyödyllinen.

Erkki Vällimäki, kehittämisjohtaja (19.03.2014, klo 12:49)

Asukaslautakunta on ottanut kansalaisraadit käyttöön. Tavoitteena on järjestää kaksi kansalaisraatia vuodessa. Nyt kevään aikana tulee Seinäjoen kaupunkikeskustaan ja Pohjan alueelle sijoittuva kansalaisraati, jossa teemana ovat maankäytön, asumisen, liikenteen ja kaupunkiympäristön asiat.
Syksyn kansalaisraadin teema on vielä auki, mutta Ylistaron keskusta voisi olla hyvä kohdealue.

Nuohous

Muutnokipoika (15.03.2014, klo 09:50)

Missä on määritelty että v 2014 kiinteistön vähimmäiskertamaksu on 60 yksikköä. Verrattuna v 2013 saman kiinteistön yksiköt olivat 55 yksikköä.
Lisäksi yksikön a-hinta on käsittämättömästi suuremopi kuin v 2013
2013 tiedot Seinäjoen Nuohouksen laskuista
- kiuasuuni ja -hormi a 20 yksikköä 13,69€ (alv 0)
- takka tai lämmitysuuni ja hormi a 35 yksikköä 23,96 (alv 0)
- yhteensä 55 yksikköä ja hinta 37,66 (alv 0)
2014 tiedot
- kiinteistön vähimmäiskertamaksu 60 yksikköä 43,20 (alv 0)

Teuvo Vilppola, Kiinteistömestari (17.03.2014, klo 13:27)

Nuohoustaksat määrittelee ja hyväksyy Eteläpohjanmaan Pelastuslaitoksen hallitus. Vuodenvaihteessa hintoja on tarkistettu ja korotettu. Nuohousyrittäjät ovat esittäneet korotusta, koska moni juoksuttaa sutareita turhaan eli sovittuna aikana ei olla kotona tai avata ovia vaikka verhot heiluvat.

"vanha Routsikan tienpätkä"

Katujen kunnossapitolapsiperhe (10.03.2014, klo 14:14)

Onko Leimakirveentien ja Juontolenkin välinen ("vanha Routsikan tienpätkä") tie jäänyt täysin hoitamatta? Tie on erittäin kovassa käytössä päivittäin. Nyt tielle on routimisen myötä noussut teräviä kiviä pystyyn.Muutama kantokin on tielle paljastunut.Tällä tieosuudella ei ole ollenkaan minkäänlaista valaistusta, joten nämä esteet jäävät pimeässä huomaamatta. Vaikka tietä käytetäänkin paljon , on sen reunoilla nurmikko alkanut kasvaa,. Tie nurmikoituu hyvää vauhtia ja sepeliosuus vuosittain kaventuu .Muut osuudet vanhasta Routsikan tiestä on hoidettu mutta tätä pätkää ei ole hoidettu 15 vuoteen. Epäilen, etteivät tienpätkänpäissä olevat betoniporsaat ole ihan peruskallioon pultatut, eli jos tahtotilaa löytyy silloin tienpätkä hoidetaan kuntoon kaikkien tienkäyttäjien iloksi.

Reijo Vaisto, Kunnossapitopäällikkö (14.03.2014, klo 13:33)

Vanhaa Routakalliontietä Juontolenkistä eteenpäin ei ole kunnostettu raitiksi samassa yhteydessä , kun muut osat vanhaa katua parannettin ja valaistiin.Lähivuosina tämäkin osa puistoraittia on tarkoitus kunnostaa ja asentaa raitin päihin esim. portti estämään ajoneuvoliikennettä.Raitinpinnan oikaisu tehdään roudan sulamisen jälkeen.

Roveksen kaavoitus

KaavoitusKoskahan valmista (10.03.2014, klo 08:51)

Missä vaiheessa menee Roveksen alueen lunastus (pakkolunastusmenettely)

Eli mikä voisi olla aikataulu parhaimmillaan.

Taru-Maaria Herttua-Suokko, kaupungingeodeetti (12.03.2014, klo 12:54)

Roveksen lunastustoimituksen alkukokous on pidetty 25.2.2014. Toimitus sinänsä olisi valmis etenemään loppuunsa suunnilleen puolen vuoden sisällä (arvio),mutta lunastusluvasta on haettu muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta eikä loppukokousta voida pitää, ennen kuin lunastuslupa on lainvoimainen. Oikeuden aikataulua ei täällä voi tietää, arvailla voi, ettei ainakaan ennen ensi syksyä asiaa ratkaista.