+
Tulosta
Etusivu

Kysy kaupungilta

Seinäjoen kaupungin virkamiehet vastaavat kuntalaisten esittämiin kaupungin asioita koskeviin kysymyksiin. Henkilökohtaisiin, yksityiskohtaisiin tai pitkiin kysymyksiin ei ole www-sivulla mahdollista vastata. Jatkokysymyksissä kysyjä voi ottaa yhteyttä suoraan vastaajaan.

Kaupunkiympäristön toimialan palveluihin voit antaa palautetta tai esittää kysymyksiä palveluista ja toiminnasta uudessa Palautepalvelussa.

Palaute voi koskea katuja ja liikennettä, joukkoliikennettä, puistoja ja metsiä, kaupunkisuunnittelua, kaavoitusta, tontteja, ympäristöä, asumista, rakentamista tai toimitiloja.

Oikeasta reunasta löytyvällä hakutoiminnolla on mahdollista etsiä aiemmin esitettyjä kysymyksiä.

Lähetä kysymys

Kyrkkärin tie kuntoon kuopista.

Katu- ja liikennesuunnittelupaljon liikkuva (30.09.2013, klo 12:50)

Koska saataisiin Kyrkösjärvelle menevä tie kuopista vapaaksi, sinne on aivan kamala mennä, kuopat rikkoo esim. auton. Koska autollakin pitää mennä kun on huonojalkaisia matkassa.
Ei tarvisi muutakuin lanaa.
Tiedosta kiitollinen.

Anne Kotila, liikuntatoimenjohtaja (07.10.2013, klo 14:23)

Kyrkösjärven tie tullaa lanaaman ja siihen lisätään murketta lokakuun aikana. Asia on tekniikkakeskuksen kunnossapidon työohjelmassa.

Kaukolanraitin paloraunio

YmpäristöHessu (19.09.2013, klo 20:09)

Missä vaiheessa mennään?

Jussi Aittoniemi, Kaupunginarkkitehti (07.10.2013, klo 09:47)

Kaukolanraitin paloraunio on siirtynyt osana kiinteistökauppaa kaupungin omistukseen. Rakennukselle on haussa purkulupa, ja purkutyön urakkatarjouskysely on valmisteilla. Tavoitteena on saada tontti siistiksi kuluvan syksyn aikana.

Syrjämönlenkin mutka.

Katujen kunnossapitoAlueseniori (25.09.2013, klo 16:19)

Joskus toukokuulla tiedustelin teknisestä toimesta, voitaisiinko Syrjämönlenkin
jyrkän mutkan päällystettä levittää sisäkaarteen puolelta. päällyste on kapea ja tie on puskien peitossa, mistä johtuen niin autot kuin henkilötkin tulevat vastaan sananmukaisesti puskista. Paikka on erittäin vaarallinen, koska alueella asuu pääasiassa lapsiperheitä, eivätkä lapset osaa varoa liikkuvia autoja. Toivon toimenpiteitä.

Reijo Vaisto, Kunnossapitopäällikkö (03.10.2013, klo 10:09)

Terve, kävimme tarkastamassa kyseisen paikan.Päällysteen leveys on katusuunitelman mukainen , leveys itse kaarteen kohdalla on leveämpi kuin suorilla osuuksilla kuten suunnitelmassa on tarkoitettu.Kadun leventäminen ojan päälle ei ole luvallista.Mikäli kaarteessa ajoneuvot pysyvät omilla kaistoillaan,vaaratilanteita ei pitäisi tulla. Kadulla on nopeusrajoitus 30 km/h ,joten suuri tilannenopeuskaan ei ole haittana.Läpikulkuliikennettäkään ei kadulla ole.
Maalaamme ensi kesänä keskiviivan kaarteeseen , jos se helpottaisi kohtaavaa liikennettä.

ei kenenkään maa

Katu- ja liikennesuunnitteluantti (09.09.2013, klo 19:24)

Hei. Asun kertunlaaksossa ajattelin kysyä että kukahan hoitaisi kuntoon meidän tontin ja tien välisen alueen joka on kaupungin omistuksessa. Olisin kyseisen alueen pistänyt kuntoon v 2010 kun rakensimme,mutta kun siinä oli silloin ja on vielä tänäkinpäivänä kunnallistekniikan putkia metrin korkeudella. Rakennustapa ohje ei tätä minulta vaatinut (alueen kuntoonlaittamista) eikä Seinäjokeen liityttäessä kaupunki milläänlailla rakentajille siitä informoinut, että se olisi itse pitänyt laittaa kuntoon, esim.nurmikolle. Olen tätä jo kysellyt mutta en ole saanut siihen muuta vastausta kuin laita itse alue kuntoon. Kuinka asianlaita on?

Kari Havunen, Kaupungininsinööri (02.10.2013, klo 11:07)

Tekniikkakeskus luopui katujen sivuojapainanteiden multauksesta Kertunlaaksossa vuonna 2009 kantakaupungin käytännön mukaisesti. Ojapainanteet on muotoiltu korkeuteensa tarkoitukseen sopivilla mailla. Osa kiinteistöjen omistajista on pihatöittensä yhteydessä laittanut tonttiensa kohdilla olevan painanteen nurmikoksi ja hoitaa niitä. On huomattava, että kadun ja tontin väliin tulee jäädä vähintään 30 cm:n syvä painanne ja multaus ei saa mennä kadun pientareen yläpuolelle miltään osin. Kadun ja tontin välissä olevia sadevesikaivoja ei saa peittää ja pinta on muotoiltava siten, että se viettää kaivoihin päin . Kun työhön ryhtyy on syytä ottaa yhteyttä kaupungin kunnallistekniikan suunnitteluun tai katujen kunnossapitoon. Tarkistamme yhdessä Seinäjoen Vesi Oy:n kanssa kysymyksessä mainittujen kunnallistekniikan putkistojen korkeusaseman maanpinnan yläpuolella.

Tontin liittymärummun kunnossapito kaikilta osin sekä kadun puhtaanapito ajoradan keskilinjaan asti kuuluvat kiinteistön omistajalle (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapidosta, 1.11.2005).

Savottatie

Katu- ja liikennesuunnitteluAsukas (27.09.2013, klo 13:58)

Savottatiestä on tullut todella vilkas ..kiitos uusien asuntoalueiden.
Mitä aiotte tehdä Savottatien varrella asuvien ihmisten hyväksi meluhaittojen , ylinopeuksien ym. liikennesaasteen ehkäisemiseksi?
Mielestäni uusia as.alueita tehdessä pitää ottaa huomioon myös vanhat alueet.
Savottatie on puhkaistu auki ruukintiehen jolloin ongelmat alkoivat pikkuhiljaa
näkyä.

Kari Havunen, Kaupungininsinööri (02.10.2013, klo 09:44)

Savottatie on kaavan mukainen kokoojakatu, jolla on 30 km/h – nopeusrajoitus ja raskaiden ajoneuvojen läpiajokielto. Lisäksi Kivenpuiston kohdalla Savottatien ylittävän suojatien molemmin puolin on suojatiestä varoittavat tärinäraidat. Vaikka liittyvät kadut ovat väistämisvelvollisuuksiltaan samanarvoisia Savottatien kanssa, pyrkii ajoneuvojen nopeudet nousemaan yli nopeusrajoituksen. Savottatiellä ei ole kuitenkaan sattunut poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia kuluvan vuoden eikä viime vuoden (2012) aikana.

Savottatielle ei ole suunniteltu rakennettavaksi lisää rakenteellisia hidasteita, kuten korotettuja suojateitä tai töyssyjä. Näitä käytetään pääasiassa koulujen, päiväkotien yms. läheisyydessä kadun luokasta riippuen. Kaupunki tekee liikenneturvallisuustyötä yhdessä poliisin kanssa jolle kuuluu mm. nopeudenvalvonta katuverkolla.

Björkenheimintie

Katu- ja liikennesuunnittelusipuli (10.09.2013, klo 20:15)

Miksi Björkenheimintielle (Törnäväntien puoleiseen päähän) ei ole tehty jalkakäytäviä, vaikka molemmin puolin on rakennettu kerrostaloja ja kulkijoiden määrä on runsaasti lisääntynyt?

Kari Havunen, Kaupungininsinööri (01.10.2013, klo 15:22)

Björkenheimintien eteläpuolelle välille Törnäväntie – Patruunantie rakennetaan raitti vielä tämän syksyn aikana. Hanke on kaupungin tämän vuoden budjetissa.

Tikkukosken leikkipuisto

Puistot ja viheralueetEetu Lehtola (26.09.2013, klo 15:25)

Koska Tikkukosken leikkipuistoon asennetaan valot? Leikkipuisto rakennettu elokuussa 2012 ja valaistus puuttuu edelleen. Valaistuksen perään on kyselty elokuussa ja syyskuussa, mutta silti valoja ei ole vieläkään asennettu.

Hannu Ojanen, Kaupunginpuutarhuri (30.09.2013, klo 11:36)

Seinäjoen Energia hoitaa katu-alueiden, puistojen ja liikuntapaikkojen valaistuksen. Tikkukosken leikkipuiston valojen asennus on jo alkanut ja valaistuksen pitäisi olla kunnossa tällä viikolla.

Jätevesien käsittelyvaatimus iäkkäiden asuintalossa.

YmpäristöHermanni (27.09.2013, klo 08:42)

Hei!
Omistan kiinteistön, jolla on kaksi asuinrakennusta toisessa asuvat vanhempani, ja toisessa perheeni. Kysymys koskee jätevesihuoltoa. Asumme yleisen viemäröinnin ulkopuolella. Molemmissa asuinkiinteistöissä on omat kolminkertaiset sakokaivot. Koskeeko uusi jätevesien käsittelyvaatimus myös asuintaloa, jossa iäkkäät vanhempani asuvat? Muistaakseni tässä asiassa on laissa annettu helpotuksia.

Pirjo Korhonen, ympäristöjohtaja (27.09.2013, klo 12:05)

Kysymyksesi on ajankohtainen ja koskee suurta asukasjoukkoa Seinäjoella. Niinpä annan vastaukseni yleisellä tasolla.
Jätevesilainsäädännössä annetut puhdistusvaatimukset koskevat kaikkia haja-asutusalueilla viemäriverkoston ulkopuolella olevia asuttuja kiinteistöjä. Jätevesijärjestelmät on laitettava kuntoon 16.3.2016 mennessä. Vapautuksen voivat saada rakennuksen omistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja asuvat kiinteistöllä. Poikkeuksia ikävapautukseen, ts. velvoitteita jätevesien käsittelyyn voi tulla pohjavesi- ja ranta-alueilla, joiksi katsotaan alueet 150 metrin päässä vesistöstä.

Kihniänkylän liikuntareitistö

Vapaa-aika ja liikuntaMumma (13.09.2013, klo 11:42)

Olen lähettänyt liikuntatoimen johtajalle, Leena Kotilalle emailia koskien Peräseinäjoen alueen Kihniänkylän kuntoradan/valaistun ladun sekä kodan puuttumisesta kaupungin liikuntapalveluista, ja pyysin lisäämään ne kaupungin nettisiivuille. Huomaan että viestini ei ole aiheuttanut mitään toimenpiteitä. Miksiköhän? Jos on jotain kysyttävää Kihniänkylän nuorisoseuran nettisivuilta löytyvät yhteystietoni samoin kuin kylän muiden toimijoiden.

Anne Kotila, liikuntatoimenjohtaja (18.09.2013, klo 16:51)

Kiitos muistutuksesta! Meidän nettisivuja muokataan muiden töiden lomassa. Liikuntapaikkaluettelo mm. kuntoreittien ja latujen osalta on tarkistusvaiheessa. Kihniänkylän kuntorata ilman muuta lisätään sinne samassa yhteydessä. Mukavaa kuntoilusyksyn jatkoa!

tuntiperusteinen päivähoitomaksu

Varhaiskasvatussala (13.09.2013, klo 13:49)

Milloin Seinäjoelle tulee päivähoidon käyttöön tuntiperusteinen laskutus, tällaista käytetään esim. Jyväskylässä?

Aija-Marita Näsänen, Varhaiskasvatusjohtaja (18.09.2013, klo 14:33)

Maksut on jo nyt porrastettu. Uuteen maksukäytäntöön siirrytään siinä tapauksessa, kun asiakasmaksusta säädetään uudelleen Varhaiskasvatuslain säätämisen yhteydessä.

Miksi uuden kirjaston pysäköintialueen pysäköintiä ei ole rajoitettu pysäköintikiekolla?

Katu- ja liikennesuunnitteluJohnDeere (04.09.2013, klo 18:21)

Pysäköinnin maksullisuuden toteutuksessa on tapahtunut selviä "kauneusvirheitäkin". Tästä yhtenä hyvänä esimerkkinä on kirjaston uusi pysäköintialue, joka vapaasti pysäköitävänä on nykyään aina niin täynnä, ettei kirjastossa kävijä sieltä pysäköintitilaa löydä. Koska tämä kirjaston pysäköintialue on mitä ilmeisimmin tarkoitettu pääosin kirjaston ja teatterin käyttöön, niin mitä pikimmin siinä pysäköinti pitää ajoittaa pysäköintikiekolla tapahtuvaksi 1 -2 h tunnin pysäköintiin.

Lähetin tämän kysymyksen kaupungin tekniikkakeskukselle 27.05.2013, mutta mitään vastausta sieltä ei ole kuulunut!

Aihe on edelleen ajankohtainen, koska eilen (03.09.2013) klo 13 aikaankin ko. pysäköintialue oli aivan täynnä eli kirjastossa käyntiä varten ei saanut autoaan pysäköityä mihinkään ko. P- alueella!

Jussi Aittoniemi, kaupunginarkkitehti (11.09.2013, klo 07:05)

Kirjaston paikoitusalue on tarkoitettu palvelemaan sekä kirjaston asiakkaita että muissa Aalto-keskuksen hallinto- ja kulttuurirakennuksissa työskenteleviä ja asioivia. Alueen parkkipaikkojen jako eri käyttäjäryhmille on laadittu, ja liikennemerkkisuunnitelma on tekeillä. Kirjaston asiakaspysäköintiin tulee aikarajoitus 2 h, ja teatterille varataan pidempiaikaisia iltakäyttöpaikkoja virastokeskuksen henkilökunnalle päiväsajaksi varatuilta paikoilta. Suunnitelma pyritään saadaan valmiiksi syyskuun aikana, ja toteutus lokakuussa.

Kaupunki ja kalastus

MuutSeinäjoen vapaa-ajan Koskikalastajat (02.09.2013, klo 18:21)

Uudet sivut ovat hienot ja toimivat. Näin nopealla silmäyksellä / haulla en enään löytänyt minkäänlaista viittaa kalastukseen Seinäjoella. Tuleeko kaupunki millään tavalla osallistumaan kalastuksen kehitykseen esim. kaupungin jokialueella? Entä tuleeko Kyrkösjärven kalastuseura vielä jatkamaan toimintaansa? Käsittääkseni kyseinen kalastusseura toimi ns. kaupungin alaisena.

Jorma Ala-Hiiro, Kiinteistöteknikko (05.09.2013, klo 15:26)

Kiitos palautteesta. Pyrimme laittamaan viittauksen kalastukseen tulevaisuudessa. Kyrkösjärven kalastusseura on istuttanut ja istuttaa vuosittain 2-4 kertaa pyyntikokoista lohen sukuista kalaa järven ja joen eri kohtiin. Kaupunki omistaa Seinäjoen jokialueen ja Kyrkösjärven vesialueesta pääosan sekä Kyrönjoesta ns. kantakaupungin alueella olevan vesialueet, joilla seuran luvalla saa kalastaa.

Latujen merkitseminen ja kunnossapito

Vapaa-aika ja liikuntahiihtämiselle ahne (01.09.2013, klo 10:23)

Peräseinäjoelta päivää!
Nyt jo hyvissä ajoin ennen hiihtokauden alkua esitän kainon pyynnön liikuntatoimelle: 1. voisitteko laittaa kunnolliset viitat välille kalajärvi-sovintola? olen ollut siellä monet talvet ja saanut kiertää turhautuneena ympyrää etsimässä sitä oikeaa latua mistä reitti kulkee hyvän opastuksen puuttuessa. 2. Kalajärven jäälatu olisi myös hyvä saada merkittyä. Mistä lähtee 15 km latu ja minne se johtaa? Siellä hiihtelee useita ihmisiä useilta paikkakunnilta ja aina on samat kysymykset eikä kuin satunnaiset paikkakuntalaiset tiedä mistä pidempi latu kulkee. Ei luulisi olevan niin vaikeaa laittaa muutamaa viittaa heti ladun alkuun jäälle minne mennä. helpottaisi kovasti! 3. Viime vuoden puolella luojan kiitos oli ajateltu myös meitä vuorotyöläisiä Peräseinäjoella, ja ladut oli usein ajettu jo aamulla ennen klo:8. Toivottavasti sama linja jatkuu myös tänä vuonna ja tulevaisuudessa. On paljon ihmisiä, jotka hiihtäivät vain aamuisin, eivätkä pääse illalla ladulle.

Anne Kotila, liikuntatoimenjohtaja (04.09.2013, klo 08:31)

Kiitos kysymyksestä ja palautteesta! Peräseinäjoen alueelle latujen kunnossapito jatkuu normaalilla käytännöllä hiihtokauden alettua. Viitoitusta toki on syytä parantaa. Kalajärven jäälatu tehdään mikäli olosuhteet sallivat. Hankalaksi sen tekee tekojärven jään pinnan vaihtelelut veden juoksutuksen vuoksi. Tiedotamme hiihtokauden alettua latutilanteesta mm. liikuntapalveluiden nettisivuilla.

Kylänpääntie

Katujen kunnossapitoHessu (02.09.2013, klo 20:09)

Miksi Kylänpääntietä ei pidetä kunnossa?

Reijo Vaisto, Kunnossapitopäällikkö (03.09.2013, klo 10:28)

Kylänpääntie kuuluu Seinäjoen kaupungin kunnossapitämiin yksityisteihin.Tiellä on tehty normaalit kunnostukset talven jäljiltä eli lanaukset ja pölynsidonta.Alkusyksyn aikana tehdään uusintalanaukset ennen lumisateita.Aiempina kesinä ovat Kylänpääntien varren asukkaat esittäneet pyynnön , ettei keskikesällä käytäisi lanaamassa tietä, koska pinnasta irtoavat kivet haittaavat esim. pyöräilyä.