Seinäjoen kaupungin hyvinvointiraportti

Hyvinvointiraportti 2018 pitää sisällään päivitettyä indikaattoritietoa. Lisäksi raportissa kuvataan, millä toimenpiteillä kaupungin eri toimialat ovat vastanneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteisiin vuosina 2018–2019.

Seinäjoen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ovat:

  1. Osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kulttuurihyvinvoinnin edistäminen
  2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen
  3. Työn ja toimeentulon varmistaminen
  4. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen
  5. Hyvinvointia tukeva kaupunkiympäristö ja -kulttuuri

Työllisyysaste on Seinäjoella vahvassa nousussa. Lisääntyvät kansansairaudet ja päihteiden käyttö kuitenkin heikentävät työikäisen väestön terveyttä ja hyvinvointia. Ikäihmisten kotona asumista ja aktiivista arkea tuetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kulttuuri-, liikunta- ja osallisuuspalvelujen avulla.

Valtaosa Seinäjoen asukkaista on tyytyväisiä elämäänsä, mutta yksinäisyyttä koetaan kaikissa ikäryhmissä. Yksinäisyys koetaan eniten hyvinvointia ja terveyttä heikentäväksi tekijäksi. Kaupunki pyrkii edistämään kaupunkilaisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja asukkaiden vaikuttamisen mahdollisuuksia päätöksentekoon kansalaistoiminnan, järjestöjen sekä valmisteilla olevan osallisuusmallin avulla. Lisäksi psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen on tartuttu erilaisten moniammatillisten toimintamallien kautta, kuten Yhdessä yhteistyöllä –toimintamalli ja Tehdään hyvä fiilis -haaste, joiden tarkoituksena on kiusaamisen ehkäiseminen ja hyvän kasvuympäristön tukeminen. Lasten ja nuorten osalta erityistä huomiota tulisi kiinnittää myös terveellisen ravitsemuksen ja hammasterveyden edistämiseen sekä ylipainon ehkäisyyn. Näihin haasteisiin on jo aiemmin tartuttu mm. Lihavuus laskuun ohjelman ja Sydänmerkki-ruoan käyttöön ottamisen avulla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on arvovalinta, mikä näkyy toiminnan painottamisessa Seinäjoella poikkihallinnollisesti. Seinäjoki on myös lapsiystävällinen kunta. Laadukas varhaiskasvatus ja opetus, liikunta- ja kulttuuripalvelut, moniammatillinen yhteistyö ja vuorovaikutus perheiden kanssa tukevat asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kaupunki varmistaa hyvinvointi- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden kaikille kaupunkilaisille. Seinäjoen kaupungin hyvinvointikertomuksen avulla vaikutetaan myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunnallisiin painotuksiin sekä laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja suuntaamiseen alueelle.

Hyvinvointiraportti 2018