Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään