Oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvä majoitus