Seinäjoen äitiysneuvolan puhelinasiointi, Kärki, Soukkajoki, Eskoon alue